USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Skriveplass og stipend for masterstudenter.

Skriveplass
10.05.2022

Ved vurdering av søknadene vil vi særlig legge vekt på faglig dyktighet, personlige egenskaper, og om oppgavens tema er relevant for de fagområdene vi arbeider med


Som stipendiat hos oss vil du få en engasjert veileder med høy kompetanse innenfor fagområdet du skal skrive om. Vi ønsker at du skal bli involvert i fagmiljøet generelt og få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med andre. Du vil få tildelt kontorplass med PC og tilgang til digitale rettskilder og vårt bibliotek. 


For at du skal få muligheten til å konsentrere deg best mulig om masteroppgaven, vil vi dessuten tilby et stipend på kr 30 000,-.


Søknadsfristen er 10. mai 2022 for høstsemesteret 2022.


Ta kontakt med senioradvokat Ane Ottesen ved spørsmål.


Søknad bør inneholde en kort prosjektskisse som beskriver problemstilling og bakgrunn for temaet som skal behandles. 

Harris Advokatfirma AS