Skriveplass og stipend for masterstudenter

Skriveplass
Løpende

Som stipendiat hos oss vil du få en engasjert veileder med høy kompetanse innenfor fagområdet du skal skrive om. Vi ønsker at du skal bli involvert i fagmiljøet generelt og få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med andre. Du vil få tildelt kontorplass med PC og tilgang til digitale rettskilder og vårt bibliotek. 


For at du skal få muligheten til å konsentrere deg best mulig om masteroppgaven, vil vi dessuten tilby et stipend på kr 30 000,-.


Ved vurdering av søknadene vil vi særlig legge vekt på faglig dyktighet, personlige egenskaper, og om oppgavens tema er relevant for de fagområdene vi arbeider med


Søknadsfrist for skriveplass i vårsemesteret er 1.desember og for høstsemesteret 10. juni.


Ta kontakt med advokatfullmektig Martin Gjerde Skrede ved spørsmål.


Søknad bør inneholde en kort prosjektskisse som beskriver problemstilling og bakgrunn for temaet som skal behandles. 

Harris Advokatfirma

RETT RETNING

Vest­landets største advokat­firma

Få kjenner Vestlandet som Harris. Hos oss kan klientene være trygg på at deres behov og verdier blir ivaretatt, enten de kommer til oss som privatperson eller som leder for en bedrift – uansett størrelse.

Harris er landets største advokatfirma med hovedkontor utenfor Oslo.


Karriere

Som medarbeider i Harris kan du forvente:

  • God og variert sakstilgang
  • Et fagmiljø med meget høy kvalitet
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Svært gode muligheter for prosedyreerfaring
  • Et uformelt og godt sosialt miljø


Harris er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere, og vi oppfordrer til å ta kontakt med advokat Robert Neverdal.


Her kan du lese om “Hverdagen som fullmektig i Harris Advokat­firma”, en artikkel publisert i Injuria juni 2022.