no
no
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

Kvale Advokatfirma

Om oss: 

Kvale er et forretningsadvokatfirma i sterk utvikling. Vi tilbyr spesialisert rådgivning innenfor alle sentrale forretningsjuridiske fagområder, og vi har en særlig sterk posisjon innen olje og gass, prosedyre, IP/TMT, insolvens og arbeidsrett. Kvale bistår nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat sektor. 

2 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
130 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES