Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Oslo, Norge

Ytre miljø - koordinator

Aas-Jakobsen søker etter dyktige medarbeidere innenfor ytre miljø knyttet til anleggsprosjekter
30.09.2021

Ønsker du faglige utfordringer i spennende bygge- og anleggsprosjekter? 

Aas-Jakobsen søker etter dyktige medarbeidere innenfor ytre-miljø knyttet til anleggsprosjekter.

Ivaretakelse av ytre miljø (YM) er en viktig del i alle våre tverrfaglige prosjekter. I våre prosjekter utføres YM-arbeidet og prosjektering i et tett samarbeid med andre fag fra samarbeidende firma. Aas-Jakobsen har ofte en koordinerende rolle for disse fagene. YM-koordinator vil inngå i vår oppdragsledelse, med spesielt ansvar for å styre og koordinere YM-fagene.  


Arbeidsoppgaver vil variere med hvilken fase de aktuelle prosjektene er i: 

 • I tidligfaseprosjekter er oppgavene knyttet til å identifisere og koordinere arbeidet med å beskrive de viktigste YM-utfordringene, samt koordinere arbeidet med å utarbeide YM-planer / Miljøoppfølgingsplaner (MOP).
 • I byggeplanprosjekter, hvor vi skal utarbeide konkurransegrunnlag er oppgavene: Koordinere arbeidet med spesifikke rapporter for YM-fagene, utarbeide miljørisikovurderinger inkludert å identifisere tiltak, utarbeide YM-delen av beskrivelser og konkurransegrunnlag.
 • I tilbudsperioden i totalentrepriser der vi arbeider for entreprenører: Identifisere YM-krav og YM-tiltak i konkurransegrunnlag, rangere disse etter hvor stor betydning disse har, vurdere om angitte tiltak er praktisk gjennomførbare samt bidra ved utarbeidelse av tilbudsdokumenter.
 • I byggefase for totalentreprise: Koordinere arbeidet med prosjektering av YM-fagene, stå for den daglige kontakten med entreprenørens YM-ansvarlig og evt. oppfølging på byggeplassen.
 • Bærekraftssertifisering av prosjekt, eksempelvis ved Ceequal-sertifisering.

 

Vi er på jakt etter en person med:

 • Teoretisk utdannelse; master nivå, eller bachelor ved spesielt relevant erfaring
 • Erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherre fra tilsvarende rolle 
 • Tverrfaglig interesse
 • Løsningsorientert, med interesse for å finne gjennomførbare og praktiske løsninger
 • God muntlig og skriftlig orienteringsevne
 • Erfaring fra utarbeidelse eller oppfølging av beskrivelse / kontrakter


Vi tilbyr deg:

 • Arbeid med store spennende prosjekter med gode muligheter for videreutvikling både faglig og personlig 
 • Et sosialt arbeidsmiljø og et fagmiljø med korte beslutningslinjer
 • Spennende tverrfaglig samarbeid
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med teknisk avanserte problemstillinger
 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Mulighet for eierskap i et medarbeidereiet selskap


Søknad:

Er dette noe som kan passe for deg? Ta gjerne kontakt med; 

Trond Hagen, Adm. dir.; tlf. 917 83 600

Lars Narvestad, Dir. Samferdsel; tlf. 932 23 060


Søknad med CV, vitnemål, og attester registreres ved å trykke på "søk på stillingen" nedenfor, innen 30. september 2021.

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Sammen lager vi gode løsninger som setter varige spor


Aas-Jakobsen er et ledende rådgiverselskap innen bygg og anlegg med spesialfelt innen byggeteknikk og tverrfaglig kompetanse. Vi søker oppdrag med faglige og tverrfaglige utfordringer. Vårt mål, det beste resultat for kunden, oppnår vi med høy kompetanse og kvalitet i alle ledd.

Vi utfører oppdrag over hele landet, både små og enkle oppdrag og store, komplekse tverrfaglige prosjekter. Et multidisiplint prosjekt krever høy kompetanse på alle fagfelt. Vi tilfører denne kompetansen gjennom samarbeid med de mest kompetente firmaer innen sine felt, samtidig som vi selv har tverrfaglig kunnskap som sikrer helhetlige løsninger.

I utlandet utfører vi i hovedsak store bruprosjekter. Vi utnytter her den kompetansen vi har opparbeidet gjennom en årrekke som en av Norges ledende brukonstruktører.

Med omtrent 150 ansatte er vi store nok til å være ett av de største og ledende fagmiljøene innen byggteknikk, samtidig er vi ikke større enn at vi har en fleksibel og effektiv organisasjon som også takler de små oppdrag raskt og effektivt.