no
no
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

FRONT.COMPANY_PROFILE.NO_JOBS

Advokatfirma Eurojuris Narvik AS

Vi mener at vår kompetanse, kvalitet, lange erfaring og lokalkunnskap gjør oss i stand til å finne de beste løsningene for våre kunder. Fellesskapet har til sammen 11 advokater og advokatfullmektiger, og vil være ett av de aller største advokatmiljøene i Nord-Norge. Våre kunder vil ha tilgang på vår samlede kompetanse og kapasitet, noe som vil gjøre oss bedre i stand til å håndtere store og krevende oppdrag. Dette gjør oss sterkere i konkurransen med de større advokatfirmaene i Sør-Norge, spesielt når det gjelder oppdrag for næringslivet.


Narvik og Harstad ligger i Nord-Norges mest folkerike område. Næringslivet i begge byene er inne i en spennende utvikling, og kommende investeringer vil gjøre reiseveien mellom oss kortere.  Vi tror at samarbeid byene i mellom er den rette veien å gå, og at det vil åpne nye muligheter for både oss og våre kunder.

0 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
0 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES