no
no
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

Advokatfirma Tofte DA

Advokatfirma Tofte DA er Sørlandets største advokatkontor med til sammen 19 advokater, 1 advokatfullmektiger, 4 kontormedarbeidere og en daglig leder.


Firmaet holder til i moderne lokaler i Baneheia Park, sentralt i Kristiansand.


Advokatfirma Tofte yter juridisk bistand til et betydelig antall offentlige oppdragsgivere, store, mellomstore og små virksomheter, samt privatklienter.

Advokatene i Advokatfirma Tofte arbeider innenfor de fleste områder som næringslivet etterspør. Her nevnes særskilt:

  • Selskapsrett og M&A
  • Entrepriserett
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Fast eiendom
  • Arv og generasjonsskifte
  • Konfliktløsning, forhandlinger og tvister
  • Energi og miljørett

Vi deltar i forhandlinger og bistår våre klienter i et stort antall saker for domstolene, blant annet også for Høyesterett.


Advokatene i Advokatfirma Tofte arbeider mot de fleste bransjer som er representert på Sørlandet, herunder industri, varehandel, servicenæringer, utdanning og reiseliv og vi tilbyr spesialiserte tjenester innen de ulike rettsområder.


Advokatfirma Tofte er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokatnettverk bestående av 16 selvstendige advokatkontorer spredt over nær sagt hele landet. Med denne tilslutningen har firmaet tilgang til samtlige øvrige kontorers ekspertise ved behov. I tillegg til det nasjonale nettverket, er Eurojuris Norge knyttet til Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokatfirmaer med over 6 000 advokater rekruttert blant Europas ledende advokatfirmaer.

1 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICE
25 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES