no
no
sv
en

Advokatfirmaet Alver AS

Advokatfirmaet Alver AS er et av Innlandets største og mest komplette advokatfirmaer. Fra våre kontorer på Gjøvik og Lillehammer yter vi effektiv og inkluderende bistand av høy kvalitet til våre kunder. Vi yter bistand til både organisasjoner, næringsliv, privatpersoner og det offentlige.


Vi tar din karriere på alvor, og legger til rette for personlig utvikling, rett fokus og nok fleksibilitet for at din hverdag skal være optimal. Vi tilbyr moderne lokaler i sentrum av Lillehammer og Gjøvik med en variert arbeidshverdag, mulighet for mye ansvar, og ikke minst kan vi love deg at det skal være gøy på veien. Det er svært gode muligheter for prosedyre dersom du er interessert i det.


Ved våre kontorer på Lillehammer og Gjøvik er vi i dag til sammen 16 medarbeidere, hvorav 12 advokater. På grunn av stadig økende oppdragsmengde har vi løpende behov for å knytte til oss ytterligere medarbeidere.


Advokatfirmaet Alver yter tjenester innenfor et bredt fagfelt til kunder over hele landet, både bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Vårt firma er medlem av Eurojuris Norge, som er en sammenslutning av 17 frittstående advokatfirmaer i Norge. Gjennom Eurojuris er vi en del av et nasjonalt og internasjonalt faglig samarbeid med mer enn 200 advokater i Norge og over 6000 advokater i Europa og utvalgte byer ellers i verden. Dette bidrar til en enda sterkere utviklingsplattform.

2 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
14 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES