no
no
en

Advokatfirmaet Alver AS

Vi tar din karriere på alvor, og legger til rette for personlig utvikling, rett fokus og nok fleksibilitet for at din hverdag skal være optimal. Vi tilbyr moderne lokaler i sentrum av Lillehammer og Gjøvik med en variert arbeidshverdag, mulighet for mye ansvar, og ikke minst kan vi love deg at det skal være gøy på veien. Det er svært gode muligheter for prosedyre dersom du er interessert i det.

Vi har pr. februar 2021 14 medarbeidere, hvorav 10 advokater/advokatfullmektiger. Advokatfirmaet Alver AS har som hovedmål å gi våre kunder effektiv og inkluderende bistand av høy kvalitet.

Vi har kontorer på Lillehammer og Gjøvik, samt møtekontor på Otta og Moelv. Det er stor grad av samhandling og teamwork på tvers av våre kontorer.

Advokatfirmaet Alver yter tjenester innenfor et bredt fagfelt til kunder over hele landet, både bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Vårt firma er medlem av Eurojuris Norge, som er en sammenslutning av 17 frittstående advokatfirmaer i Norge. Gjennom Eurojuris er vi en del av et nasjonalt og internasjonalt faglig samarbeid med mer enn 200 advokater i Norge og over 6000 advokater i Europa og utvalgte byer ellers i verden. Dette bidrar til en enda sterkere utviklingsplattform.

2 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
14 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES