USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED
Sandefjord

Advokat/advokatfullmektig

Vi styrker laget i Sandefjord
15.05.2022

Til vårt kontor i Sandefjord søker vi engasjert advokat/advokatfullmektig som trives med faglige utfordringer og prosedyre. Firmaet vårt har et stimulerende og trivelig miljø preget av samarbeid og felles engasjement for faget og kundene våre.


Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på:

  • Prosedyre i straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler.
  • Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.
  • Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.


Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper.


Du må videre ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet, prosedyrekonkurranse mv blir vektlagt.


Den som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring.


Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.


Søknad leveres elektronisk her på Cvideo. Søknadene vil bli vurdert fortløpende.

Elden Advokatfirma AS


Vi er et prosedyreorientert advokatfirma bestående av like over 100 advokater/-fullmektiger med avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandefjord, Gol, Haugesund, Hamar og Tromsø.


I hovedsak tilbyr vi tjenester knyttet til straffesaker og tvisteløsning samt prosedyre i sivile saker.


Utover generell strafferett jobber vi særlig med disse sakstypene:

Erstatningsrett, arbeidsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, strafferett for næringslivet, eiendomstvister og som bistandsadvokater.