Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Hamar

Advokat/advokatfullmektig

Vi styrker laget på Hamar
01.09.2022

Til vårt kontor på Hamar søker vi engasjert advokat/advokatfullmektig som trives med faglige utfordringer og prosedyre. Firmaet vårt har et stimulerende og trivelig miljø preget av samarbeid og felles engasjement for faget og kundene våre.


Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på:

  • Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.
  • Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.
  • Prosedyre i straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler.


Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper.


Du må videre ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet, prosedyrekonkurranse mv blir vektlagt.


Den som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring.


Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.


Søknad leveres elektronisk her på Cvideo. Søknadene vil bli vurdert fortløpende.

Elden Advokatfirma AS

Elden Advokatfirma ble etablert i 1994 som en videreføring av virksomheten til advokat John Elden som ble etablert i 1963.


Vi har hovedkontor i Oslo, også regionskontorer i Sandefjord, Hamar, Gol, Stavanger, Haugesund, Bergen og Tromsø.


Selskapet har 85 advokater, 35 advokatfullmektiger og til sammen over 150 medarbeidere.