Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Åpen søknad traineeopphold

En gylden sjanse til å teste rollen som forretningsadvokat
Søk snarest

Du får erfare hva det vil si å være advokatfullmektig og anledning til å prøve ut dine teoretiske kunnskaper i praksis. Du inviteres med på alle våre interne arrangementer og opplæringstiltak.

Vi tilbyr traineeopphold ved både Oslo- og Stavangerkontoret. Lengden på oppholdet er normalt fire uker. Under oppholdet får du en fadder og en faglig veileder. Du får tett oppfølging underveis av både fadder, veileder og HR, og en grundig evalueringssamtale ved oppholdets slutt.

Et traineeopphold i Selmer gir deg anledning til å jobbe med alt fra juridiske utredninger, forliksklager, stevninger og tilsvar til innhenting av dokumentasjon og informasjon fra offentlige instanser. Du jobber sammen med erfarne advokater og rådgivere og får utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. Vårt tverrfaglige miljø gir deg også mulighet til å jobbe med økonomer.

Selmers traineeordning er svært populær, og vi har til enhver tid to-fire jusstudenter inne i ordningen (utenom i juli). Vi har studenter fra alle de juridiske fakultetene i Norge.

Du vil ha best utbytte om du gjennomfører oppholdet ditt etter at du har påstartet 3. studieår. Du er nysgjerrig på hva det vil si å være forretningsadvokat, er faglig sterk, ambisiøs og sosial.

Vi gleder oss til å ta i mot søknaden din.

Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfirmaet Selmer ble etablert 1. januar 1985, og er et av landets fremste forretningsjuridiske advokatfirmaer, med kontorer i Oslo og Stavanger. Selmer besitter spisskompetanse innen alle de sentrale forretningsjuridiske disiplinene. Advokatene våre løser oppdrag ved å kombinere juridisk kompetanse, kommersiell forståelse og praktisk erfaring.


Selmer har et ungt, profesjonelt og tverrfaglig miljø som kjennetegnes av kjerneverdiene tett på, drivkraft, takhøyde og begeistring. Den opprinnelige gründerånden og evnen og viljen til å tenke nytt er, og vil alltid være, en sentral drivkraft i organisasjonen.