no
no
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

Ambita

Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Vi står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge. 

Mange tusen brukere benytter Ambitas tjenester hver dag i forbindelse med boligsalg eller byggeprosjekter. Gjennom tett samarbeid med offentlig forvaltning og våre kunder, utvikler vi løsninger som gjør arbeidshverdagen for våre brukere enklere og mer effektiv. Vi står blant annet bak tjenestene Infoland eiendomsinformasjon, eTinglysing, Byggesøknaden og Boligmappa

Ambita sitter i dag på et unikt og sammensatt datagrunnlag og har spisskompetanse på eiendomsdata, komplekse integrasjoner og åpne plattformer. Selskapet drives av en visjon om å gjøre eiendomsmarkedet åpnere, tryggere og mer effektivt – for alle.

Ambita het tidligere Norsk Eiendomsinformasjon, og endret navn til Ambita i 2014. Senere år er konsernet utvidet med oppkjøp av Boligmappa AS (93,1 %), Alva Technologies (74,4 %) 4CastGroup (51%) og Supertakst (10,1 %). Ambita AS er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

2 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
68 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES