no
no
sv
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

Angell Advokatfirma AS

Angell Advokatfirma er Nord-Norges eldste advokatfirma etablert i 1900. Vi har hatt betydelig vekst de senere år og er i dag et av landsdelens største advokatfirma. Vi har en bred sammensatt kompetanse og kan dermed tilby juridisk bistand med høy faglig kvalitet innenfor en rekke ulike rettsområder, både i sivile saker og innenfor strafferett. Vi utfører oppdrag for næringslivet, kommuner, statlig virksomhet, og privatpersoner.  


Angell Advokatfirma er medlem av Eurojuris, Europas ledende uavhengige nettverk av advokatfirmaer. Nettverket består av om lag 600 firmaer og 6000 advokater i Europa og utvalgte byer i resten av verden og er representert i nærmere 50 ulike land. 

1 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICE
14 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES