Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Oslo, Norway

Risikoingeniør / Forsikringsmegler

Hva koster en skade som følge av en brann? Er denne type spennende og komplekse problemstillinger noe du vil jobbe med, vil vi veldig gjerne høre fra deg.
Søk snarest
31.03.2023

Hva er sannsynligheten for at det skal oppstå brann for ulike bransjer? Hva koster en skade som følge av en brann? Hva kan gjøres for å unngå disse hendelsene? Er denne type spennende og komplekse problemstillinger noe du vil jobbe med, vil vi veldig gjerne høre fra deg.


Arctic Insurance er et partnerstyrt, norsk forsikringsmeglerforetak som ble etablert høsten 2014 av personer med lang erfaring innen forsikringsmegling. Selskapet er i vekst og vi betjener viktige kunder i norsk næringsliv gjennom fokus på personlig rådgivning og høy forsikringsfaglig kompetanse. Videre er selskapet opptatt av å bygge et sterkt team og en selskapskultur basert på samarbeid, faglig kompetanse, kundeorientering, effektivitet og nytenkning. 


Arctic Insurance har så langt hatt hovedfokus på forsikringsmegling innen følgende fagområder:


• Skadeforsikring inkl. «Financial Lines»

• Reassuranse og andre alternative risikofinansierende løsninger 

• Personforsikring

• Pensjonsforsikring


Selskapets hovedeier er Arctic Securities AS, en ledende aktør i det norske finansmarkedet. Arctic Insurance er samlokalisert med de øvrige selskapene i Arcticgruppen og holder til i representative lokaler ved Nasjonalteateret i Oslo.


 

Arbeidsoppgaver:


• Indentifisering av kunders risiko og anbefaling av risikohåndtering

• Oppfølging av skadeforebyggende tiltak hos kunde

• Vurdere risiko opp mot forsikringsløsninger og alternative risikofinansieringsmodeller

• Aktiv rådgivning overfor kunder 

• Videreutvikle eksisterende kundeforhold gjennom ytterligere verdiskapning 

• Aktiv bidragsyter med hensyn til nysalg og på eksisterende kundeportefølje

• Analyse av forsikringsporteføljedata og skadestatistikk

• Utarbeidelse av anbudsdokumentasjon 

• Deltagelse i kundeteam

• Samarbeid med lokale og internasjonale forsikrings- og reassuranseselskap


 

Egenskaper:


• Evne å analysere risiko

• Genuin interesse for å forstå kundenes behov og ønsker

• Flink til å skape tillit og følge opp kunder på en profesjonell måte

• Være en god støttespiller for kunden i strategiske situasjoner 

• Være en aktiv lytter og ha en tydelig og målrettet kommunikasjonsstil

• Inneha stor arbeidskapasitet og trives i et hektisk miljø med høyt engasjement 

• Ta initiativ til å videreutvikle og forbedre våre leveranser

• Ha eierskap til arbeidsoppgaver 

 

 

Kvalifikasjoner:


• Ingeniørutdanning, gjerne bachelor innen bygningsfag, maskin, brann eller prosessteknologi. 

• Noen års erfaring fra relevant rolle, nyutdannede oppfordres også til å søke! 

• Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner (norsk og engelsk)


Du vil få gode utviklingsmuligheter i et kompetent miljø med erfarne kollegaer som har tverrfaglig kompetanse. Stillingen vil kreve noe reisevirksomhet og du bør ha førerkort klasse B.


Søknader kan sendes inn gjennom vårt rekrutteringssystem frem til 31 mars 2023, og bør inneholde søknadsbrev, CV, vitnemål og attester. Søknader vil bli behandlet fortløpende.


Dersom du har spørsmål, er det bare hyggelig om du tar kontakt med Alexander Ringvold på telefon +47 901 39 440. 

Arctic