no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Entreprisetrainee

Et unikt traineeopphold for studenter med interesse for entrepriserett
19.05.2021

Hva er entreprisetrainee? 

Entreprisetrainee er et nyoppstartet traineeprogram for studenter med en spesiell interesse for entrepriserett. 

Traineeprogrammet er et samarbeid mellom Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke. Vi mener at advokater innen entrepriserett må å forstå de juridiske, praktiske og kommersielle sidene ved entreprise for å finne de beste løsningene for fremtidens bygg- og anleggsnæring. 

Gjennom tre traineeopphold vil du lære å kjenne bransjen fra perspektivet til et advokatfirma, en utvikler og en entreprenør – alle ledende innen sine felt. Hvert traineeopphold varer i fire uker. Første traineeopphold starter i begynnelsen av 2022.  


Hvorfor bør du søke om å bli entreprisetrainee?

Som entreprisetrainee vil du få et unikt innblikk i livet som forretningsadvokat i en av Norges største og viktigste næringer. 

Du vil få en dedikert fadder hos Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke, og jobbe med et bredt spekter av saker knyttet til bygg og anlegg – alt fra kontraktsrettslige problemstillinger og finansiering, til prosessuelle spørsmål. I tillegg vil du delta i forhandlinger, klientmøter, rettsmøter, kurs og andre arrangementer. 

Du vil hele tiden være en del av våre faglige og sosiale miljøer, og få tett oppfølging under oppholdene.


Hvem kan bli entreprisetrainee? 

Vi søker primært etter jusstudenter som er i gang med tredje studieår, men oppfordrer også andre til å søke. Gode faglige resultater på studiet er en forutsetning. I tillegg vektlegger vi annen relevant erfaring og engasjement for entrepriserett. 


Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 180 medarbeidere.

Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt. 

Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger.

Vi har siden 1870 vært med på å forme den rettslige utviklingen i Norge. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen forretningsjus og prosedyre.

Vi tilbyr våre kunder et solid internasjonalt nettverk og tilgang til topp kompetanse i de fleste land Norge driver handel med.

Vår strategi bygger på vekst, offensiv rekruttering og utvikling av medarbeidere.

Les mer på adeb.no.