USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED
Oslo

Entreprisetrainee

Et unikt traineeopphold for studenter med interesse for entrepriserett
10.05.2022

Hva er entreprisetrainee? 

Entreprisetrainee er et traineeprogram for studenter med en spesiell interesse for entrepriserett. 

Traineeprogrammet er et samarbeid mellom Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke. Vi mener at advokater innen entrepriserett må forstå de juridiske, praktiske og kommersielle sidene ved entreprise for å finne de beste løsningene for fremtidens bygg- og anleggsnæring. 

Gjennom tre traineeopphold vil du lære å kjenne bransjen fra perspektivet til et advokatfirma, en utvikler og en entreprenør – alle ledende innen sine felt. Hvert traineeopphold varer i fire uker. Første traineeopphold starter i begynnelsen av 2023.  


Hvorfor bør du søke om å bli entreprisetrainee?

Som entreprisetrainee vil du få et unikt innblikk i livet som forretningsadvokat i en av Norges største og viktigste næringer. 

Du vil få en dedikert fadder hos Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke, og jobbe med et bredt spekter av saker knyttet til bygg og anlegg – alt fra kontraktsrettslige problemstillinger og finansiering, til prosessuelle spørsmål. I tillegg vil du delta i forhandlinger, klientmøter, rettsmøter, kurs og andre arrangementer. 

Du vil hele tiden være en del av våre faglige og sosiale miljøer, og få tett oppfølging under oppholdene.


Hvem kan bli entreprisetrainee? 

Vi søker etter jusstudenter som er nysgjerrig på entrepriserett. Gode faglige resultater på studiet er en forutsetning. I tillegg vektlegger vi annen relevant erfaring og engasjement for entrepriserett, men dette er ikke et krav. Vi oppfordrer alle studenter på 2., 3. og 4. året til å søke.

Vi tilbyr

Interessante og krevende oppgaver
Innblikk i spennende og komplekse entreprisesaker
Jobbe i team med dyktige fageksperter
Faglig og sosial inkludering
Læring under trygge rammer
Unikt innblikk i bygge- og entreprisebransjen

Arntzen de Besche

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 180 medarbeidere. Vi bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister. Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt.

Les mer på adeb.no.