no
no
en

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Bing Hodneland advokatselskap DA

Skal du spesialisere deg innenfor fagområdene fast eiendom, entreprise, immaterialrett, IT, media, underholdning, skatt/avgift, selskapsrett eller arbeidsrett? Våre advokater er eksperter innenfor disse fagområdene og bistår både norske og internasjonale klienter innenfor en rekke bransjer. 


Bing Hodneland har 45 ansatte, hvorav 32 advokater, og vi skal bli flere. Fullmektiger, praktikanter og kveldsekretærer ansettes fortløpende, også utenfor ALD. Praktikanter jobber i team med advokater og partnere og får være med på vår hverdag, også i klientmøter og i retten. Kveldsekretærer starter gjerne hos oss i løpet av de første studieårene, mens praktikantene som ansettes hos oss er som regel ferdig med tredje avdeling. 1 kontor
43 ansatte