Oslo, Norge

Skriveplass

Vil du skrive masteroppgaven din hos oss?
FRONT.POSITION.ONGOING

Hvert semester tilbyr vi skriveplass med stipend på kr. 30.000 til minst én student som skriver masteroppgave innenfor våre fagområder. Skriveplass hos oss inkluderer kontorplass med PC og tilgang til bibliotek og juridiske databaser, lunsj i kantinen, veiledningsmuligheter, deltakelse på våre faglige og sosiale aktiviteter, samt mulighet for traineeopphold hvis du ønsker det.

Bing Hodneland