Oslo

Administrativ medhjelper

Vil du ha en relevant deltidsjobb?
FRONT.POSITION.ONGOING

Vi har flere jusstudenter som jobber i administrativ stilling hos oss. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å ta imot henvendelser i resepsjonen og per telefon, praktiske oppgaver knyttet til klientmøter og å hjelpe våre øvrige medarbeidere med små og store oppgaver. Som ansatt hos oss får du selvfølgelig delta på alle sosiale arrangementer, og kan melde deg på faglige arrangementer hvis det passer med timeplanen din.

Bing Hodneland