Skriveplass

Skriv masteroppgave hos oss!
FRONT.POSITION.ONGOING

Med skriveplass hos oss får du tilgang til faglig bistand og blir en del av vårt hyggelige arbeidsmiljø mens du skriver masteroppgave. Skriveplassen inkluderer veiledningsmuligheter, kontorplass og pc, tilgang til juridiske databaser og bibliotek, og lunsj i kantinen. Du får også delta på faglige og sosiale aktiviteter.


Tildeling av skriveplass skjer på grunnlag av faglige resultater, personlige egenskaper og tema for masteroppgaven. Flere av våre ansatte har startet sin karriere i Brækhus etter endt skriveplass.


Spørsmål kan rettes til administrasjonssjef Ingrid Lindholm 

Brækhus Advokatfirma

Brækhus er et advokatfirma med kontorer like ved Rådhuset i Oslo. Våre ca. 60 advokater er spesialister innen en rekke fag- og bransjeområder. Vi bistår store og mellomstore virksomheter over hele landet, innenfor både offentlig og privat sektor, med alt fra løpende daglig problemløsning til komplekse utfordringer som krever langsiktig strategisk planlegging. Vi har kunder over hele landet og en sterk internasjonal tilstedeværelse gjennom våre samarbeid med Meritas, Crowe Global og Andersen Global. I Brækhus er vi ambisiøse både i fag, utvikling og trivsel. En av våre viktigste verdier er at genuin trivsel på jobb gir tilsvarende kvalitet i arbeidet, og vi stiller dermed også høye krav til faglig nivå og kvalitet.