no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Logistics Representative

Ønsker du å være bindeleddet i et sjømatkonsern i vekst?
FRONT.POSITION.ASAP
15.11.2021

Om stillingen:

Vi søker deg som ønsker å jobbe innenfor et av Coast Seafood sine satsingsområder, logistikk og digitale arbeidsprosesser. Du vil sitte midt i smørøyet av Coast sin virksomhet, og være med på å sikre at Coast sine produkter hentes ut fra produsent og leverandør og bli trygt og effektivt levert til sine markeder. Du vil være en viktig bidragsyter for å betjene 100 000 tonn sjømat som årlig blir eksportert gjennom Coast Seafood.

 

Vi søker deg som er en strukturert problemløser med gode evner til å holde kontroll på parallelle prosesser samtidig. Du setter pris på en hektisk arbeidshverdag, og har evnen til å holde fokus og være nøyaktig selv når det skjer uforutsette endringer. Videre er du serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner. Du vil være en del av et stort nettverk i bransjen gjennom utstrakt dialog og samarbeid med flere parter i leveringskjeden både nasjonalt og internasjonalt. Det er en forutsetning at du behersker norsk og engelsk både muntlig og skriftlig. Coast Seafood er langt fremme når det kommer til digitale løsninger. Det er en fordel om du har god forståelse av digitale sammenhenger og elektronisk utveksling av data. Du bør ha relevant høyere utdanning (eksempelvis innen logistikk, SCM eller administrasjon og ledelse) eller erfaring i forhold til tiltenkte arbeidsoppgaver.

 

Stillingen er ved vårt hovedkontor i Måløy. Vi tilbyr mulighet for å jobbe fra hjemmekontor deler av arbeidstiden.

 

Arbeidsoppgaver:

·      Kartlegging av transportbehov

·      Transportbooking med fokus på fraktrater og riktige ledetider

·      Holde kontroll på avtalte priser i ERP-system

·      Registrering og vedlikehold av data i ERP- og CRM-system i henhold til selskapets rutiner

·      Samhandling og koordinering mot avdelinger internt

·      Utstrakt dialog og koordinering mot våre eksterne aktører

·      Oppfølging av leveranser og sikre god informasjonsflyt til berørte parter gjennom leveringskjeden

 

Vi kan tilby deg:

·      God oppfølging fra erfarne ledere og medarbeidere

·      En spennende arbeidshverdag med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

·      Et arbeidsmiljø som verdsetter godt teamarbeid og direkte tilbakemeldinger

·      Et inkluderende og livlig sosialt miljø

·      Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår

·      Å være en del av et sjømatkonsern i vekst i en spennende, fremtidsrettet bransje


Logistikkavdelingen har ansvar for å sikre effektiv vareflyt fra fjorden til markedet. Det arbeides kontinuerlig med å effektivisere arbeidsprosesser og informasjonsflyt i alle ledd. Coast Seafood eier 100 prosent av Oslo Seafood & Cargo Center (OSCC) og har egen flyspeditør (Agile Logistics AS). Logistics Representative-stillingen inngår i et sentralt team i Coast Seafood. Teamet er ansvarlig for å sikre transportkapasiteter. Teamet håndterer vei-, tog-, fly- og sjøfrakt

 

Søknadsfrist: 15. november.

 

Kontaktperson:

Eirik Flo, Director of Logistics

Tlf: 932 35 926

e-post: ef@coast.no

 

Coast Seafood

Coast Seafood er et sjømatselskap som utfordrer omgivelsene 360 grader for å skape verdi hele veien fra råvarer til konsumenter.

Vi selger sjømat fra Norge til 400 kunder i 80 markeder verden rundt. Volumet vi eksporterer tilsvarer 1,2 millioner måltider hver eneste dag. Konsernet har i dag ca. 150 ansatte som er fordelt mellom hovedkontoret i Måløy, avdelingskontor i Bergen og Haugesund og datterselskap i Tromsø, Oslo og Boston (USA).

Vi jobber etter slagordet Expect Excellence, som betyr at du kan forvente det beste av våre medarbeidere, løsninger og produkter. Som et ledd i vår utvikling, ser vi etter medarbeidere som kan være med oss å utfordre.