no
no
en

Åpen søknad

Lyst på en jobb i BAHR?
FRONT.POSITION.ONGOING

Vi i BAHR er alltid på jakt etter nye talenter. Dersom du syns en stilling i BAHR virker interessant er du hjertelig velkommen til å sende oss en åpen søknad. Kanskje er du akkurat det talentet vi leter etter. 

Advokatfirmaet BAHR

BAHR er et rendyrket norsk forretningsadvokatfirma som bistår både norsk og internasjonalt næringsliv samt offentlig forvaltning. Vi er nærmere 220 medarbeidere med en sterk firmakultur som innebærer felles holdninger til faglig nivå, service, lagarbeid og ambisjoner. Vi skal levere juridisk bistand av ypperste kvalitet til våre klienter, og våre medarbeidere skal oppleve sitt arbeid som meningsfylt og personlig utviklende.

Bransjer

For å opprettholde bransjenærhet, er vårt team inndelt i markedsgrupper der vi deler informasjon, erfaringer og trender i markedet. Juss er viktig, men den er ofte bare del av en større sammenheng. Bransje- og forretningsforståelse må til i kombinasjon med spisskompetanse innenfor relevante fagområder. 

Fag 

Vårt fag er i utvikling, og vi er opptatt av å ligge i forkant – både på generell basis og i forhold til sentrale bransjer. Våre jurister møtes jevnlig i faggrupper der aktuelle juridiske problemstillinger drøftes. Gruppene fungerer som kompetansesentre som sikrer faglig kvalitet og utvikling. BAHRs samarbeid med universitetsmiljøet bidrar til videreutvikling av faget. 

Firmakultur 

Mange advokatfirmaer betegner seg som “ledende”, og det er ofte lite som skiller dem fra hverandre når de presenterer seg. Alle firmaer har likevel sin egen, interne kultur. Vår virksomhet er basert på teamarbeid, integritet og prestasjonslyst. Den er tuftet på noen grunnleggende prinsipper: Vennlighet, ærlighet og toleranse; skikkelighet og respekt internt og eksternt; dedikasjon for klient. 

Vår hverdag er innsatsbasert, ikke budsjettstyrt. Honnørord? Nei – dette er verdisettet som har ligget til grunn for vårt virke i over 50 år. Lett å si, vanskeligere å praktisere. Vi gjør det.

Les mer om oss her: www.bahr.no