Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Kristiansand, Norge

CISO

Sikkerhet i utfordrende miljøer!
10.04.2023

Globetech AS er et IKT selskap med lang erfaring på drift og installasjon av maritime installasjoner. Vi har kontor i Kristiansand og leverer tilpassede IKT systemer rådgivning, infrastruktur, drift og 24/7 supportavtaler til våre kunder. Globetech har i dag driftsavtaler med over 130 skip og er i stor vekst. Totalt har vi stått for flere hundre installasjoner av alle typer skip, plattform, byggekontorer (site-offices) og avdelingskontorer verden over. Vårt fokus er kun mot maritime miljøer og med vår spesialitet skal vi være den beste samarbeidspartneren for våre kunder.


Våre løsninger og systemer er utviklet og tilpasset for krevende forhold offshore, og brukes bredt av ulike nasjoner, språk og kulturer. Sikkerhet er grunnstammen i alt det vi leverer, og for å fortsatt være best i klassen søker vi nå:


Chief information Security Officer (CISO)


CISO vil lede operasjonell avdeling og teknisk gruppe, og er del av ledergruppen. Stillingen rapporterer til administrerende direktør i selskapet.


I Globetech vil du være tett på forretning i et selskap som er tuftet på sikkerhet og tillitstjenester. Du vil som CISO sørge for at styringssystemet vårt for sikkerhet og kvalitet er oppdatert og tilgjengelig, og utføre risikovurderinger av prosesser, systemer, produkter, tjenester og aktører i vår verdikjede. Vi ser også at du generelt har god innsikt i informasjonssikkerhet og personvern.


Vi ser etter deg som har opparbeidet deg relevant erfaring og ikke minst er ambisiøs, nysgjerrig og faglig oppdatert på arbeid med informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet og kvalitet. Således ønskelig at du har jobbet med sikkerhets- og kvalitetssertifiseringer og revisjoner. Herunder god kunnskap og erfaring med ISMS, ISO27001 og ISO9001.


Sikkerhetsansvarlig skal lede sikkerhetsarbeidet i samsvar med lovbestemmelser og forskrifter, samt vedtekter og beslutninger truffet gjennom Globetech sitt ledelsessystem og ledergruppen. Sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for at virksomheten utfører et forsvarlig, kontinuerlig sikkerhetsarbeide i tråd med sikkerhetsstrategien og dokumenterte risikoanalyser. 


Som CISO vil du være ansvarlig for

 • en til hver tid tidsaktuell sikkerhetsstrategi bygd på risikovurderinger
 • innarbeidelse av en god sikkerhetskultur i virksomheten
 • utførelse av Globetech Governance for håndtering av sikkerheten i VesselNet
 • Globetech Sikkerhetspolicy (interne føringer, definisjoner og kriterier)
 • Beredskapsplanen til Globetech
 • at virksomhetens kompetanse på sikkerhet er tilfredsstillende
 • gjennomføring av workshops for å øke generell sikkerhetskompetanse ut i organisasjonen


Dette gjør du blant annet ved å:

 • Utarbeide tiltaksplaner for at målsettinger nås (en del av strategiarbeidet)
 • Holde virksomheten oppdatert på trusselbildet
 • Redusere virksomhetens sikkerhetsrisiko basert på resultater fra egne og publiserte risikoanalyser
 • Iverksette nødvendige tiltak for å inneha ønsket sikkerhetsnivå i virksomheten
 • Utvikle, vedlikeholde og implementere sikkerhetspolicy, beredskapsplaner for effektiv og god beredskap, samt gjennomføring av øvelser


For å lykkes i stillingen tror vi at du har:

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • God forståelse for trussel- og risikobilde i det digitale rom
 • Kjennskap til sikkerhet- og risikoanalyse og relevante tiltak
 • Ledererfaring fra IKT-hendelseshåndtering, beredskapsarbeid, prosjektledelse eller IKT-sikkerhet er en fordel
 • Erfaring med formidling av beslutningsgrunnlag og anbefalinger til beslutningstakere på flere nivåer
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på både norsk og engelsk


Vi tror videre at du;

 • er handlekraftig, strukturert og analytisk
 • verdsetter integritet og ansvarlighet, og er samtidig pragmatisk og løsningsorientert
 • løser oppdragene du får, og tar vare på dine medarbeidere
 • motiverer og inspirerer medarbeiderne og kollegaene dine


Hos oss

 • blir du del av en gjeng som vil deg vel
 • får du mulighet for faglig og personlige utvikling
 • får du gode pensjons- og forsikringsvilkår


Vi bakgrunnssjekker våre aktuelle kandidater.


Lurer du på noe? Ta kontakt med vår daglig leder, Hans Eirik Onarheim, tlf: 928 06 954.

dinHR