Den Norske Turistforening

Naturopplevelser for livet
Norges største friluftsorganisasjon med over 300 000 medlemmer og 554 hytter. På denne siden finnes utlysninger både fra DNT sentralt og medlemsforeningene rundt om i landet.

Nøkkeltall

313 990
Medlemmer
554
Hytter
57
Medlemsforeninger
1868
DNT ble etablert
1 000 000
Dugnadstimer
22 000
Km sti

Ledige stillinger

FRONT.COMPANY_PROFILE.NO_JOBS

Om oss

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med  313 990 medlemmer i 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier. DNT har en viktig rolle overfor sentrale myndigheter og organisasjoner i arbeidet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår. 

Har du lyst til å jobbe for Norges største friluftslivsorganisasjon? 

Svært mye av DNTs virksomhet er basert på frivillig innsats, men DNTs administrasjon og de største medlemsforeningene rundt omkring i landet lyser ut hel- eller deltidsstillinger. Følg med her på våre karrieresider og på foreningenes hjemmesider.  

Sesonghjelp: 

Mange av de betjente turistforeningshyttene har behov for sesonghjelp både vinter og sommer. Hvis du ønsker deg jobb på ei betjent hytte må du henvende deg til hytta direkte eller ta kontakt med foreningen som eier/driver hytta. Se oversikt over DNTs medlemsforeninger.