USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Bestyrer(e) Grimsdalshytta

Vil du bli bestyrer på Grimsdalshytta?
10.07.2022

Vi søker nå etter nytt vertskap på Grimsdalshytta med overtakelse av anlegget etter sesongslutt 2022 og med oppstart til vintersesongen

2023. Vi søker deg/dere som vil gi våre hyttegjester gode opplevelser i flotte naturomgivelser, med et sterkt ønske om å videreutvikle en

svært populær og tradisjonsrik DNT-hytte.


Som vertskap får du ta del i gjestenes glede over å ferdes i fjellet og en umiddelbar respons på jobben du gjør. Du vil bli del av en hyggelig og

svært engasjert gruppe hyttebestyrere.


Grimsdalshytta er plassert mellom Rondane og Dovre nasjonalparker, i en av Norges vakreste seterdaler, Grimsdalen.  Fra Grimsdalshytta

har du et utrolig skue mot Rondane med de majestetiske toppene. I Grimsdalen er det åpent og fritt med lettgått turterreng. Grimsdalshytta

ble ombygd i 2008 og de gamle kulturbyggene i Grimsdalen har fått følge av en ny og flott hovedbygning. Hytta har 54 sengeplasser,

fordelt på mindre og større rom.

 

Vi ønsker at våre vertskap skal:

  • Være opptatt av service og god kundebehandling
  • Være initiativrike, kreative og evne å skape nye aktiviteter
  • Ha gode lederegenskaper og trives med mennesker rundt seg
  • Beherske daglig drift av tekniske anlegg på en turisthytte
  • Ha erfaring fra drift av turisthytter, reiseliv mv.
  • Ha evne og vilje til å stå på i perioder med mange gjester
  • Ha erfaring med økonomi og administrasjon 

 

DNT er opptatt av et godt mattilbud på hyttene, basert på lokale råvarer og lokale mattradisjoner. Erfaring med eller engasjement for utvikling av et godt mattilbud vil telle svært positivt. Lokalkunnskap er ingen betingelse, men vil bli vurdert sammen med øvrige kvalifikasjoner. Den/de som blir ny bestyrer må etablere eget driftsselskap. 


Vi vil arrangere en felles visning av anlegget for alle som er interesserte på fredag 08.juli kl.12.00 (oppmøte på Grimsdalshytta).  Påmelding til eirik.bergvoll@dnt.no


Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til Leder Marked og Kommunikasjon Eirik Bergvoll, tlf: 920 82 068 eller

Eiendomssjef Jan Erik Reiten 970 81 510.

 

Søknadsfrist: 10.juli 2022

 

Se også www.dntoslo.no eller www.Grimsdalshytta.dnt.no

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med  313 990 medlemmer i 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier. DNT har en viktig rolle overfor sentrale myndigheter og organisasjoner i arbeidet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår. 

Har du lyst til å jobbe for Norges største friluftslivsorganisasjon? 

Svært mye av DNTs virksomhet er basert på frivillig innsats, men DNTs administrasjon og de største medlemsforeningene rundt omkring i landet lyser ut hel- eller deltidsstillinger. Følg med her på våre karrieresider og på foreningenes hjemmesider.  

Sesonghjelp: 

Mange av de betjente turistforeningshyttene har behov for sesonghjelp både vinter og sommer. Hvis du ønsker deg jobb på ei betjent hytte må du henvende deg til hytta direkte eller ta kontakt med foreningen som eier/driver hytta. Se oversikt over DNTs medlemsforeninger.