no
no
en

EL-PROFFEN AS

Norges Største Elektrikerkjede

Fornøyde kunder har gjort oss til Norges største elektrikerkjede.

EL-PROFFEN AS er Norges største elektrikerkjede med over 4500 elektrikere. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder høy service over hele landet. Vi utfører elektroarbeid innen alle fagfelt for både private og næring.


El-PROFFENs Historikk og Ledelse

Vi startet som et markedskonsept i 1995, og ble i desember 2000 etablert som en elektrikerkjede med kun medlemmer som eiere. Kjedekontoret i Kristiansand betjener medlemmer og partnere over hele landet. Vi er i dag nesten 200 medlemsbedrifter med mer enn 4 500 ansatte.

EL-PROFFEN forhandler felles innkjøpsavtaler med grossister og leverandører for over 1 milliard kroner.


EL-Akademiet

Det å være den største elektrikerkjeden i Norge forplikter og gjør at vi har som mål å ha bransjens best oppdaterte og dyktige ansatte. Vi er derfor stolte over å ha et eget akademi, EL-Akademiet - etablert 1.1.2017, som vår kompetanseorganisasjon. Vi tilbyr moderne løsninger innen intern opplæring, kurs og andre kompetansetiltak, gjennom hele året, og i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere.


Miljøfyrtårn sertifisert 

EL-PROFFEN er opptatt av å være en positiv, fremoverlent miljøaktør innen sin bransje. EL-PROFFEN sitt kjedekontor samt mange av kjedens medlemmer er i dag Miljøfyrtårnsertifiserte. Og stadig flere medlemmer sertifiserer seg.

I dagens samfunn er miljø og bærekraft blitt en viktig faktor både i arbeidslivet og privat. Det er blitt mer vanlig, enn uvanlig, at anbudsrunder, spesielt i det offentlige, krever dokumentasjon på at bedriften man representerer er miljøsertifisert, og at man leverer varer fra miljøsertifiserte leverandører. Stadig strengere krav fra myndighetene tilsier at det å være miljøsertifisert, er viktig og riktig for våre medlemmer.

 

Etisk Handel

EL-PROFFEN jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette gjør vi i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

180 kontorer
4500 ansatte