no
no
sv
en

EL-PROFFEN AS

Norges Største Elektrikerkjede

Fornøyde kunder har gjort oss til Norges største elektrikerkjede.

EL-PROFFEN AS er Norges største elektrikerkjede med over 4600 elektrikere + innleide. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder høy service over hele landet. Vi utfører elektroarbeid innen alle fagfelt for både private og næring.


El-PROFFENs Historikk og Ledelse

Vi startet som et markedskonsept i 1995, og ble i desember 2000 etablert som en elektrikerkjede med kun medlemmer som eiere. Kjedekontoret i Kristiansand betjener medlemmer og partnere over hele landet.

EL-PROFFEN forhandler felles innkjøpsavtaler med grossister og leverandører for over 1 milliard kroner.


EL-Akademiet

Det å være den største elektrikerkjeden i Norge forplikter og gjør at vi har som mål å ha bransjens best oppdaterte og dyktige ansatte. Vi er derfor stolte over å ha et eget akademi, EL-Akademiet - etablert 1.1.2017, som vår kompetanseorganisasjon. Vi tilbyr moderne løsninger innen intern opplæring, kurs og andre kompetansetiltak, gjennom hele året, og i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere.


Miljøfyrtårn sertifisert 

EL-PROFFEN er opptatt av å være en positiv, fremoverlent miljøaktør innen sin bransje. EL-PROFFEN sitt kjedekontor samt mange av kjedens medlemmer er i dag Miljøfyrtårnsertifiserte. Og stadig flere medlemmer sertifiserer seg.

I dagens samfunn er miljø og bærekraft blitt en viktig faktor både i arbeidslivet og privat. Det er blitt mer vanlig, enn uvanlig, at anbudsrunder, spesielt i det offentlige, krever dokumentasjon på at bedriften man representerer er miljøsertifisert, og at man leverer varer fra miljøsertifiserte leverandører. Stadig strengere krav fra myndighetene tilsier at det å være miljøsertifisert, er viktig og riktig for våre medlemmer.

 

Etisk Handel

EL-PROFFEN jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette gjør vi i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

185 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
4600 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES