Energirådgiver

Har du interesse for energibruk i bygninger og digitaliseringen av bygg?
30.04.2024

Det er et stort potensial for energieffektivisering og digitalisering av eksisterende bygg. Vårt team jobber

daglig med problemstillinger knyttet til energi, bærekraft og smarte bygg - våre erfarne teknikere får tiltakene gjennomført!

Som energirådgiver i ELMO Teknikk vil du vil delta i prosjekter som bidrar til redusert energiforbruk og klimagassutslipp, og vil følge prosjektet fra kartlegging til realisert resultat. Du vil være prosjektleder i energispareprosjektenes fase 1 (energikartlegging), som innebærer at du skal ta ansvar for å finne, beregne,

kvalitetssikre og følge opp energieffektiviseringstiltak. I rollen som energiingeniør vil du jobbe med alle mulige problemstillinger, og alt fra de minste detaljene

i en løsning til de store linjene i en portefølje av bygg. Ingen prosjekter er like. Du vil samarbeide tett med andre innen tekniske fag, og sammen finne de

optimale løsningene for drift av automatikk, ventilasjon, oppvarming, lys og kjøling.


Sentrale arbeidsoppgaver som du vil få ansvar for vil blant annet være:

  • Rådgivning til våre kunder, både offentlige og private, innenfor energikartlegging, energimerking og energioppfølging
  • Lede prosjekter innenfor energikartlegging, energimerking og energioppfølging
  • Gjennomføring, herunder teknisk befaring, energiberegninger, innhenting av priser og utarbeidelse av rapporter
  • Økonomisk og kontraktsmessig oppfølging av egne prosjekter
  • Ansvarlig for å vedlikeholde og styrke kunderelasjoner


Vi ser etter deg som:

Har god teoretisk basiskunnskap på bachelor- eller masternivå innen beregning av energiforbruk i bygg. Du har god kunnskap om tekniske anlegg i bygg og gjerne innen energieffektivisering.

Du må holde deg oppdatert på ny kunnskap innen området og ha evne til å videreformidle dette i organisasjonen, samt til våre kunder. Du er løsningsorientert, god til å skape relasjoner og positiv. At du er kvalitets- og ansvarsbevisst og har gode samarbeidsevner er viktig i en slik stilling.


Søknader mottas og vurderes fortløpende. Så ikke vent med å sende inn din søknad.

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder prosjekt, Jan Kolbjørn Husøy, på tlf. 951 41 105 eller personalleder Ellen Bolsø Engelund 934 20 617

ELMO Teknikk AS