no
no
en

Ledige stillinger

Advokatfirmaet Eurojuris Nord AS

Advokatfirma Eurojuris Narvik og Advokatfirmaet Eurojuris Harstad utgjør sammen Advokatfellesskapet Eurojuris Nord. Samlet er vi en helhetlig leverandør av juridiske tjenester i vår region og i Nord Norge for øvrig.  

Vår kompetanse, kvalitet, lange erfaring og lokalkunnskap gjør oss i stand til å finne de beste løsningene for våre kunder. Fellesskapet har til sammen 10 advokater og advokatfullmektiger, og er ett av de aller største advokatmiljøene i Nord-Norge. Våre kunder har tilgang på vår samlede kompetanse og kapasitet, noe som vil gjøre oss bedre i stand til å håndtere store og krevende oppdrag. Dette gjør oss sterkere i konkurransen med de større advokatfirmaene i Sør-Norge, spesielt når det gjelder oppdrag for næringslivet.

Narvik og Harstad ligger i Nord-Norges mest folkerike område. Næringslivet i begge byene er inne i en spennende utvikling, og reiseveien mellom byene kortere enn tidligere.  Vi tror at samarbeid byene i mellom er den rette veien å gå, og at det vil åpne nye muligheter for både oss og våre kunder.

1 kontor
8 ansatte