Bergen, Norge

Project Lead - Industry & Project Lead - Marine

"Driving The Green Revolution"
28.03.2023

Fjord Maritime sin visjon "Driving The Green Revolution" beskriver posisjonen og innsatsen vi legger ned i smart energi utnyttelse med bærekraftig og kostnadseffektiv klimateknologi. Vi har som mål å redusere klimafotavtrykket og driftskostnader for våre kunder.

Fjord Maritime er den klart største leverandøren av elektrifisering (Fjord Hybrid) og digitalisering (Fjord Control) til havbruksbransjen.

I 2022 reduserte vi klimafotavtrykket med 25’000 Tonn Co2e noe som tilsvarer å fjerne 12’500 fossil biler fra veien.

 

Sammen med våre velkjente merkevarer Fjord Hybrid og Fjord Control, ekspanderer og satser vi ytterligere på vår merkevare Fjord Energy.

Fjord Energy har siden starten vært levert til havbruksbransjen sammen med Fjord Hybrid. Vi overfører nå utprøvde løsninger og teknologi til nye markeder innenfor landbasert industri og sjøfartsnæringen, samtidig som vi skal bygge videre på og utvikle produktporteføljen ytterligere.


Fjord Energy er derfor på jakt etter deg som har lyst til å være med på denne reisen, og bidra til at Fjord Energy blir den største leverandøren av bærekraftige energilagringsløsninger til landbasert industri og sjøfartsnæringen.


Fjord Energy søker derfor etter:

Project Lead - Industry & Project Lead - Marine


Arbeidsoppgaver:

 • Styre avdelingens prosjekter fra A til Å
 • Etablere kundekontakt
 • Koordinere bestilling og forsendelse av utstyr og materiell til prosjekt
 • Ressursstyring
 • Kostnadskontroll: produkt, materiell og timer
 • Sluttdokumentasjon
 • Avvikskontroll i prosjektgjennomføringen
 • Sluttfakturering og lessons learned
 • Teknisk støtte i salgsprosessen
 • Teknisk støtte til sluttkunde
 • Deltakelse i utførelse av prosjekter


Vi ønsker følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring med prosjektledelse, helst fra industri, offshore eller maritimt
 • Teknisk bakgrunn
 • Fagbrev gruppe L, automasjon, Teknisk fagskole/Høyskole innen elkraft eller automasjon (erfaring vil kunne dekke opp for dette)
 • Erfaring fra installasjon og igangkjøring, gjerne fra industri, offshore eller maritimt
 • Kjennskap til batterisystemer og/eller frekvensomformere er en fordel
 • Opptatt av å levere kvalitet, høy grad av yrkesstolthet
 • Effektiv, fleksibel og interesse for faglig utvikling
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B 


Kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi ser etter kandidater som har erfaring med prosjektledelse, både fra større og mindre prosjekter.

Du må ha relevant teknisk bakgrunn og kommersiell teft.

Vi ønsker en Project Lead som evner å se muligheter for kundene våre og knytte disse sammen med Fjord Energy sine produkter.

Den rette kandidaten har en serviceinnstilt tilnærming samt problemløsende adferd.


Vi ser etter en Project Lead - Industry & Project Lead - Marine som ønsker å bidra til ekspansjonen av merkevaren Fjord Energy og som motiveres av å kunne sette sitt eget preg på dette.


Fjord Maritime AS og Fjord Energy har et høyt fokus på mestring, faglig utvikling og trivsel for våre ansatte. I den forbindelse så vektlegges personlighet på samme nivå som formalkompetanse og erfaring!


Kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Fordeler hos oss

God kompensasjon
Konkurransedyktig lønn og betingelser for kandidater som brenner like mye for bærekraftige og kostnadseffektive løsninger som oss.
Gode kollegaer
Sosiale happenings og fokus på godt samhold og trivsel i selskapet.
Vi vokser, du vokser
Fokus på at vi som arbeidsgiver skal kunne gi deg muligheten til å vokse, både faglig og personlig, i lag med selskapet.
Bærekraft
Vi bygger for fremtiden. Bli med oss å utvikle, levere og skalere kostnadseffektiv klimateknologi.
Selskap i vekst
Selskapet satser både nasjonalt og internasjonalt, med stadig utvidelse av porteføljen.
Variert arbeidsdag
Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver.

Fjord Maritime AS

Eventyret om Fjord Maritime

Eventyret Fjord Maritime ble startet i 2016 av tre gründere, alle med bakgrunn fra den da allerede synkende olje- og gassindustrien. Sammen så de et stort potensiale for å forbedre energieffektiviteten på fiskeoppdrettsanlegg langs norskekysten og samtidig redusere klimautslippene. Det var sånn det hele begynte.


I dag er vi den største leverandøren av hybridløsninger til fiskeoppdrettere på verdensbasis, og vi har ingen planer om å bremse. Snarere tvert imot.

Mye har skjedd siden 2016, da vi med et klart mål om å bidra til det grønne skiftet ved å elektrifisere og digitalisere havbruksnæringen, startet det møysommelige arbeidet med å samle inn store mengder data. Kunnskapen det ga oss brukte vi til å utvikle vår egen unike hybridløsning for fôrflåter – Fjord Hybrid.

Fiskeoppdrettere er nemlig avhengig av strøm for å kunne fore fisken sin. Tradisjonelt har denne strømmen blitt produsert av store dieselaggregater som går 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Med Fjord Hybrid lagres energien i batteripakker, og bruken av dieselaggregatet kan reduseres med opptil 90 prosent. Dermed reduseres også drivstofforbruket tilsvarende, støyen forsvinner og klimautslippene blir betraktelig lavere.


Gir en mer effektiv og grønnere drift

Teknologien og kunnskapen bak Fjord Hybrid er unik. Fjord Maritime har en spisskompetanse på elektrifisering og automasjon hvor den tekniske løsningen og programvaren garanterer trygge, fleksible og funksjonelle installasjoner, uavhengig om det er modernisering av eldre utstyr eller installasjon på nye lokasjoner.

I tillegg til Fjord Hybrid har vi utviklet Fjord Control, et system som til enhver tid gir kundene full oversikt over alle tekniske aktiviteter på fiskeoppdrettsanlegget og samtidig samler inn miljødata. Det hele overvåkes døgnet rundt i vår operasjonssentral 24/7 ROC. Skulle det oppstå en feil, enten på systemet vårt eller på kundens utstyr, vil våre systemer fange dette opp og vi kan gjøre strakstiltak for å forhindre nedetid i produksjonen hos kundene våre. Vi tar aktivt partnerskap.

Vi har med andre ord laget et helautomatisk drifts- og optimaliseringssystem for fiskeoppdrettsanlegg som reduserer både kostnader og klimautslipp, og det er vi virkelig stolte av.


En fantastisk vekst

Etter at vi installerte den første Fjord Hybrid-løsningen på E. Karstensen Fiskeoppdrett vest for Florø på selveste 17. mai i 2018, har det egentlig bare gått én vei. Vi har mangedoblet omsetningen, og havbruksnæringen har tatt imot vår klimavennlige løsning med åpne armer og gitt oss stor tillit.

Til nå har vi solgt over 180 hybridløsninger til fiskeoppdrettere langs kysten av Norge, Skottland, Canada og Chile, og antallet øker stadig. Vi nærmer oss nå 50 ansatte og omsetter i år for rundt 200 millioner kroner.

Vi i Fjord Maritime har store ambisjoner om videre vekst også i årene som kommer, og vi skal fortsette å utvikle kostnadseffektiv klimateknologi som kan skaleres i stor skala.