Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Bergen, Norge

Service- og elektromontør

"Driving The Green Revolution"
Søknadsfristen er utløpt

Fjord Maritime sin visjon "Driving The Green Revolution" beskriver posisjonen og innsatsen vi legger ned i smart energi utnyttelse med bærekraftige og kostnadseffektive løsninger. Vi har som mål å redusere klimafotavtrykket og driftskostnader for våre kunder.

Fjord Maritime er den klart største leverandøren av elektrifisering (Fjord Hybrid) og digitalisering (Fjord Control) til havbruksbransjen.


For å nå målene våre, har vi nå behov for å styrke vårt tekniske team med 6 stillinger.

Som en del av teamet vil du ta del i installasjon og idriftsettelse av Fjord Maritime AS sin produktportefølje (Fjord Hybrid m.m.).


Fjord Maritime har et gjennomgående fokus på mestring, trivsel, faglig utvikling og sosiale aktiviteter. I den forbindelse vektlegges personlighet høyt for å bygge et unikt kompetansemiljø med trivsel og arbeidsmiljø som en viktig plattform.


Du må kunne etterleve selskapets verdier:

Trust - Knowledge - Ownership


Arbeidsoppgaver:

 • Installasjon og igangkjøring av Fjord Hybrid
 • Teknisk støtte inn i salg og prosjekt
 • Teknisk støtte til sluttkunde
 • Deltakelse i planlegging og utførelse av prosjekter


Fjord Maritime AS ønsker kvalifikasjoner som nevnt under. Relevant erfaring vurderes og kan kompensere for manglende utdanning:

 • Fagbrev gruppe L, automasjon eller tilsvarende
 • Teknisk fagskole/Høyskole innen elkraft eller automasjon (erfaring vil kunne dekke opp for dette)


Det er ønskelig med erfaring fra:

 • Erfaring fra installasjon og igangkjøring, gjerne fra industri, offshore eller maritimt
 • Kjennskap til batteri systemer og/eller frekvensomformere er en fordel


Personlig egnethet vil vektlegges:

 • Opptatt av å levere kvalitet, høy grad av yrkesstolthet
 • Effektiv, fleksibel og interesse for faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig


Førerkort kl. B er nødvendig.


Søknader vil bli behandlet fortløpende.

På grunn av ferieavvikling, rettes spørsmål vedrørende stillingen på e-post: soknad@fjordmaritime.no

Vi tilbyr

God kompensasjon
Konkurransedyktig lønn og betingelser for kandidater som brenner like mye for bærekraftige og kostnadseffektive løsninger som oss.
Gode kollegaer
Sosiale happenings og fokus på godt samhold og trivsel i selskapet.
Vi vokser, du vokser
Fokus på at vi som arbeidsgiver skal kunne gi deg muligheten til å vokse, både faglig og personlig, i lag med selskapet.
Bærekraft
Vi bygger for fremtiden. Bli med oss å utvikle, levere og skalere kostnadseffektiv klimateknologi.
Selskap i vekst
Selskapet satser både nasjonalt og internasjonalt, med stadig utvidelse av porteføljen.
Variert arbeidsdag
Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver.

Fjord Maritime AS

The Fjord Maritime adventure

Fjord Maritime AS was founded in 2016. We have our headquarter in Bergen containing the majority of our

employees. In total we are 50 people working in the company divided by our Bergen office and our abroad

branches in UK, Canada, Chile and the Netherlands. Fjord Maritime is a world leading supplier of hybrid

solutions to the aquaculture industry providing:

 • electrification and digitalisation to the aquaculture industry
 • collection of large volumes of data
 • development of our own unique hybrid solution
 • driving the green revolution


Fish farmers depend on electricity to feed their fish. Traditionally, this electricity has been produced by large

diesel generators. With Fjord Hybrid, the energy is stored in battery packs, allowing the use of the diesel

generator to be reduced by up to 90 per cent, and significantly reducing CO2 emissions.

In addition we have developed Fjord Control, a system that provides customers overview of all the

technical activities at the aquaculture facility, collecting environmental data. All activity is monitored in our

Remote Operation Centre, providing a fully automatic operating and optimisation system for aquaculture

facilities that reduces both costs and CO2 emissions.Fantastic growth

The aquaculture industry has welcomed our climate-friendly solution, and we have so far sold around 200

hybrid solutions to fish farmers along the coasts of Norway, Scotland, Canada and Chile. With the strong

foothold we now have in the industry, we are also developing new hybrid solutions for the maritime sector

connected to aquaculture.