Oslo, Norge

Prosjektsjef

Vi søker prosjektsjef til boligprosjekter på Østlandet
Løpende

I Fredensborg Bolig har prosjektsjefen det overordnede ansvaret for prosjektene. Han eller hun skal å utvikle og realisere prosjektets byggherreprogram gjennom å lede et tverrfaglig team av interne og eksterne ressurser. Prosjektsjefens ansvar strekker seg fra etter tomtekjøp og frem til overlevering av leilighetene til kundene. Ettermarked ledes av egen intern avdeling.


Følgende ansvarsområder ligger under prosjektsjefen:

 • Fullt økonomisk og fremdriftsmessig ansvar
 • Etablere og drive prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Kontrahering av rådgivere og entreprenører
 • Utvikling av boligprosjekter i samarbeid med arkitekt og salg-/ markedsavdeling
 • Gjennomføring og overlevering av boligprosjekter
 • Resultatansvar for KTI, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter
 • Drive salg- og markedsføringsprosesser på prosjekter i samarbeid med markedssjef
 • Bidra til å utvikle systemer og rutiner i samarbeid med Adm.Dir
 • Bidra til kunnskapsdeling i selskapet
 • Stillingen rapporterer til Adm.Dir


Følgende egenskaper og kompetanse er viktige som prosjektsjef i Fredensborg Bolig 

 • Få engasjement av våre verdier; Ansvarlig, Nytenkende og Utholdende
 • Stor kommersiell forståelse
 • Kunne utvikle gode boliger og bomiljø i tråd med vår misjon om å skape bedre hjem
 • Kost/entreprise forståelse
 • Sans for design og layout
 • Kunnskap om kommunale prosesser
 • Stort nettverk i bransjen
 • Stor grad av selvstendighet og også samarbeidsorientert
 • Åpen personlighet - glad i å dele og få kunnskap til/fra andre
 • Strukturert og med god evne til å planlegge egen tid
 • Tillitvekkende – høy personlig integritet og etisk standard
 • Pedagogisk
 • Betydelig interesse for faget
 • Nysgjerrig på ny teknologi

…og spesielle egenskaper knyttet til vår særsklite virksomhet

       Forstår at «consumer is king»

 • Ser verdien av fremdrift. Hos oss går det fort
 • Minimum 5 års erfaring med boligutvikling


Hva kan Fredensborg Bolig tilby?

 • Organisasjon med høy energi,engasjement og store ambisjoner
 • Store og interessante prosjekter
 • Jobbe med aktive eiere som også resulterer i korte beslutningslinjer
 • Godt arbeidsmiljø i nyskapende selskap med gode verdier
 • Konkurransedyktig lønn med mulighet for bonus
 • Aksjeprogram


Kontakt gjerne for mer informasjon:

Administrerende direktør Magnus Aune Hvam: magnus@fredensborgbolig.no - 92030196

eller Tollef Svenkerud: tollef@fredensborgbolig.no - 91776594 


For mer informasjon om Fredensborg Bolig og prosjekter: www.fredensborgbolig.no

Fredensborg Bolig AS

Fredensborg Bolig AS er en landsdekkende boligbygger og har 13 000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheimsregionen. 

Fredensborg AS og Fredensborg Bolig AS eier sammen 42,5% av Nordr som har ca. 21.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Norge og Sverige.

Tollef Svenkerud og Fredensborg AS ved Ivar Tollefsen har begge lang erfaring innen eiendom og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige og gode løsninger.

Ytterligere informasjon finnes på www.fredensborgbolig.no


Retten til et godt sted å bo er stadfestet i FNs bærekraftmål og er ett viktig fundamentet for å sikre den enkelte et godt liv. Gjennom å være ANSVARLIGE, NYTENKENDE og UTHOLDENDE, vil Fredensborg Bolig hver dag jobbe for å oppfylle sin misjon om å skape bedre hjem.


SKAPER BEDRE HJEM

Ved å være den aller beste på det vi gjør og ha våre kunder, ansatte og samfunnet i fokus skaper vi bedre hjem


ANSVARLIG

Vi er sannferdige, forutsigbare og rause. Tar ansvar for hverandre  og samfunnet vi lever i.


NYTENKENDE

Vi utfordrer etablerte sannheter og er ikke redd for å gjøre feil. Skaperkraft og innovasjon ligger i vår natur.


UTHOLDENDE

Vi slår oss aldri til ro og tror på kontinuerlig forbedring.