Anleggsleder

Anleggsleder byggherrestyrte entrepriser
Løpende

Fredensborg Bolig har lang erfaring og har i flere år jobbet med utvikling av flere boligprosjekter på Jessheim. Prosjektene er organisert som en byggherrestyrt delt entreprise, byggingen gjennomføres med prefabrikkerte moduler over bakken. Her har vi allerede overlevert over 300 boliger. Vi har over 1000 boliger under planlegging, og rundt 300 boliger med snarlig byggestart. prosjektleders arbeidsted vil for de kommende år være Jessheim og med seg i teamet er det en anleggsleder og to byggeledere.


Arbeidsoppgavene er blant annet:

 • Bistå med arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i henhold til byggherreforskriften
 • Følge opp totalentreprenører og underentreprenører
 • Kvalitetskontroll av utførelsen
 • Fremdriftplanlegging
 • Fremdriftsmøter
 • Kalkyler
 • Økonomioppfølging og rapportering
 • Logistikkplanlegging
 • Lede team på byggeplassen
 • Kommunikasjon med omgivelser
 • Samarbeid med kundeavdeling i forbindelse med kundeendringer, befaringer og overtakelse


For å lykkes i stillingen er det viktig med følgende egenskaper og kunnskapsområder:

 • Kontraktsforståelse, NS 8407 og NS 8405
 • Helhetstenkende
 • Glad i å kommunisere skriftlig og muntlig
 • Utadvendt
 • Glad i å jobbe i team
 • Byggteknisk kompetanse
 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring med Google Workspace er en fordel men ikke et krav
 • Tålmodig
 • Evne til å håndtere store mengder informasjon i en travel hverdag


Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra boligbygging
 • Minst 5 års arbeidserfaring i en organisasjon
 • Byggteknisk utdanning


Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø i et nyskapende selskap med gode verdier
 • Varierte arbeidsoppgaver – ingen dag vil bli lik
 • Gode muligheter for faglig og personlig vekst 
 • Organisasjon med høy energi, engasjement og store ambisjoner
 • Jobbe med aktive eiere med korte beslutningslinjer
 • Aksjeprogram


Fredensborg Bolig AS

Fredensborg Bolig AS er en landsdekkende boligbygger og har 13 000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheimsregionen. 

Fredensborg AS og Fredensborg Bolig AS eier sammen 42,5% av Nordr som har ca. 21.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Norge og Sverige.

Tollef Svenkerud og Fredensborg AS ved Ivar Tollefsen har begge lang erfaring innen eiendom og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige og gode løsninger.

Ytterligere informasjon finnes på www.fredensborgbolig.no


Retten til et godt sted å bo er stadfestet i FNs bærekraftmål og er ett viktig fundamentet for å sikre den enkelte et godt liv. Gjennom å være ANSVARLIGE, NYTENKENDE og UTHOLDENDE, vil Fredensborg Bolig hver dag jobbe for å oppfylle sin misjon om å skape bedre hjem.


SKAPER BEDRE HJEM

Ved å være den aller beste på det vi gjør og ha våre kunder, ansatte og samfunnet i fokus skaper vi bedre hjem


ANSVARLIG

Vi er sannferdige, forutsigbare og rause. Tar ansvar for hverandre  og samfunnet vi lever i.


NYTENKENDE

Vi utfordrer etablerte sannheter og er ikke redd for å gjøre feil. Skaperkraft og innovasjon ligger i vår natur.


UTHOLDENDE

Vi slår oss aldri til ro og tror på kontinuerlig forbedring.