Frisk Gruppen / Falck Norge AS

Vår drivkraft er å få kunder, deltakere og pasienter til å lykkes.
Vi leverer tjenester innen arbeidsinkludering, spesialist- og bedriftshelse, samt HMS, medisinsk forskning og medisinske klinikker. Med vår kompetanse og kvalitet øker vi menneskers arbeidsevne og mestring, og vi forbedrer livskvalitet, helse og arbeidsmiljø. Frisk Gruppen ble kjøpt opp av Falck og vi jobber i disse dager med å gjøre om våre selskapsnavn til Falck Norge.

Ledige stillinger

FRONT.COMPANY_PROFILE.NO_JOBS

Nøkkeltall

755
ansatte
92
kontorer
34 500
helsekonsultasjoner gis årlig
6000
jobbsøkere mottar våre tjenester årlig

VÅRE VIRKSOMHETER

AktiMed Helse
AktiMed Helse er en landsdekkende helseaktør som leverer bedriftshelsetjeneste og konsepter innen trening og fysisk aktivitet. Aktimed Helse har også medisinske klinikker med et tverrfaglig kompetansemiljø innen allmennhelsetjenester, forebyggende helsekontroller og medisinsk forskning.
Frisk Utvikling
Frisk Utvikling leverer arbeidsinkluderingstjenester på oppdrag fra NAV. Frisk Utvikling tilbyr individuell oppfølging, avklaring av arbeidsevne og karriereplanlegging, arbeidsrettet rehabilitering og ulike arbeidsmarkedskurs.
Frisk Spesialist
Frisk Spesialist tilbyr spesialisthelsetjenester innen fagområdene smerte, overvekt, arbeidsrettet rehabilitering og psykologisk behandling ved angst og depresjon. Frisk Spesialist tar oppdrag for de offentlige helseforetakene, samt leverer private helsetjenester.

Om Falck Norge

Falck Helse og Frisk Gruppen består av fire virksomhetsområder; Bedriftshelsetjenester, Arbeidsinkluderings-tjenester, Spesialisthelsetjenester og Forsikringshelsetjenester. Vi er landsdekkende med hovedkontor sentralt i Oslo og er til sammen ca 850 ansatte.  

Les mer om oss på www.friskgruppen.no og www.falckhelse.no. 


Vi bidrar aktivt til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Med vår kompetanse og kvalitet øker vi menneskers arbeidsevne og mestring, og vi forbedrer livskvalitet, helse og arbeidsmiljø. Vår drivkraft er å få kunder, deltakere og pasienter til å lykkes.

Som en ledende leverandør av tjenester innen arbeid og helse, bidrar Frisk Gruppen allerede til et mer bærekraftig samfunn gjennom vårt daglige virke. Samtidig er det rom for utvikling og forbedring. I 2020 utarbeidet vi derfor vår bærekraftstrategi, tuftet på FNs bærekraftsmål. Vi har dermed et solid grunnlag for å jobbe målrettet med videreutvikling av våre virksomhetsområder – i bærekraftig retning. Les vår samfunnsrapport her.