Åpen søknad

Vil du jobbe hos oss?
Løpende

Alt under samme tak, da ser vi også det store bildet.


Utvikling, utleie og marked

Vi har svært god markedsforståelse og er en erfaren eiendomsutvikler. Våre utviklere jobber med tidligfase regulering og helt frem til rammesøknad. Utleieavdelingen er lokalisert på den enkelte eiendom og kjenner det lokale markedet godt. Vi allierer oss alltid med de beste rådgivere og arkitekter i utviklingsfasen for å sikre et best mulig arkitektonisk og kommersielt produkt.


Prosjekt

Alle byggeprosjektene blir håndtert av egne prosjektledere med lang og solid erfaring fra bolig-, kontor- og handelsprosjekter. I større prosjekter støtter avdelingen seg på innleide prosjektledere med spesialkompetanse på bl.a. infrastruktur.


Forvaltning

Samtlige av våre eiendommer blir forvaltet av eget stedlig driftspersonell. Forvaltningsavdelingen jobber aktivt med kundepleie og oppfølging av driftssystemer. Avdelingen har et høyt miljøfokus og sørger for at selskapets bærekraftsmål blir oppfylt.


Økonomi og finans

Avdelingen for økonomi og finans består av erfarne medarbeidere med solid kompetanse innenfor økonomistyring, finans og analyse. Avdelingen er aktive rådgivere i forhold til forretningsvirksomheten forøvrig.

Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet. Les mer om oss på www.hoegheiendom.no