Oslo

Frivillig hos Rettssenteret

Har du lyst på et sommerengasjement med mening?
FRONT.POSITION.ONGOING

Om Rettssenteret:

Rettssenteret er en ideell stiftelse som skal bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud under visjonen "rett for alle". Rettssenteret skal yte gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til utsatte og sårbare; barn, unge, voksne og eldre i Norge. Nå prioriteres barn og unge opp til 25 år i Oslo, men ambisjonen er å tilby et landsdekkende tilbud til alle ved å utvikle gode digitale og nettbaserte løsninger.


Rettssenteret drives ut fra et "dugnadsprinsipp" der både det offentlige og private bidrar med innsats, støtte og midler, hvor frivilligheten er en viktig bærebjelke. I løpet av kort tid har de vist at det er mulig å yte gratis og lett tilgjengelig rettshjelp der barn og unge bor, og at modellen er kostnadseffektiv. Målet er at det offentlige vil satse på en modellutvikling av rettshjelp for å få mest mulig rettshjelp ut av hver krone til de som trenger det mest der de bor.

 

Rettssenteret søke unge talenter!

Rettssenteret ønsker flere frivillige! Jusstudenter, jurister, advokatfullmektiger og advokater er velkomne til å bli frivillige hos Rettssenteret.


Litt om rollen som frivillig:

Som frivillig i Rettssenteret får du muligheten til å være en samfunnsbygger gjennom å hjelpe utsatte og sårbare barn og unge som ellers ikke ville fått rettshjelp. Rettssenteret skreddersyr individuelle løp for den enkelte, og kan tilby varierte og interessante oppgaver.  Det vil blant annet innebære saksbehandlingsoppgaver, klientkontakt og oppsøkende arbeid. Rettssenteret jobber med et bredt spekter av rettsområder, og kan love en bratt læringskurve!  

 

Hva er varigheten på sommerengasjementet?

Varighet på engasjementet kan tilpasses, men Rettssenteret ønsker minimum 3-4 sammenhengende uker. Kontortid er på dagtid fra kl. 9 til 16. Oppsøkende virksomhet skjer på dag-, ettermiddag- og kveldstid. Frivillighetsengasjementet vil ha oppstart fra ultimo mai til medio august, med mulighet til å fortsette som frivillig i høstsemesteret.

 

Hos Rettssenteret hjelper du barn og unge, samtidig som det er bra for din karriere!

Som frivillig hos Rettssenteret vil man få være med på pionerarbeidet med å utvikle et helt nytt rettshjelptilbud som skal gi rett for alle. Du vil ta del i et innovativt og lærerikt miljø, og mulighet for å utvide eget nettverk. I løpet av arbeidsdagen vil du få servert et måltid hver dag i hyggelige lokaler ved Juristenes Hus.

 

Hvor holder Rettssenteret til?

Juristenes Hus i Kristian Augusts gate 9, i tillegg til oppsøkende arbeid i Oslo. 


Har du spørsmål?

Ved spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med oss!


Cathrine Moksness, Daglig leder

Tlf. 970 05 597


Astrid Rød, Jurist og ansvarlig for den frivillige rettshjelpen

Tlf. 418 54 539

 

Advokatfirmaet Haavind

Advokatfirmaet Haavind er et av Norges ledende fullservice advokatfirmaer. Haavind dekker hele spekteret av forretningsjuridiske tjenester, og bistår mange av de største aktørene innen norsk og internasjonalt næringsliv.

I Haavind har vi en tydelig visjon om å være advokatfirmaet for virksomheter i endring og digital utvikling. Gjennom en unik kombinasjon av tung juridisk ekspertise, solid bransjekunnskap og samfunnsforståelse bidrar vi til å skape merverdi for våre oppdragsgivere. Haavinds forretningsadvokater tilbyr bransjeledende rådgivning innen teknologi, bygg og anlegg, eiendom, energi, havbruk, samt olje og offshore. Vi er ett av landets høyest rangerte advokatfirma innenfor arbeidsrett, har en solid corporate-avdeling, samt et stort og anerkjent prosedyremiljø.

Haavind har i dag om lag 130 dyktige advokater og en proaktiv stab på 40 personer. Nesten halvparten av Haavinds partnere har møterett for Høyesterett.