no
no
en

Hill & Co Advokatfirma AS

Hill & Co har som mål å drive et advokatfirma på en innovativ måte. Våre kjerneverdier er at vi skal være ærlige, modige og effektive. I Hill & Co er våre store satsingsområder blant annet eiendom, teknologi og innovasjon, arbeidsrett, selskapsrett mm. Vi begrenser oss imidlertid ikke til noen fagfelt eller bransje. Vi ansetter de medarbeiderne som vi har tro på og som vi mener vil tilføre både selskapet og klientene verdi. Vi benytter vi oss av de de beste tilgjengelige teknologiske verktøy i vårt arbeid. Det innebærer at vi til enhver tid kan arbeide mest mulig effektivt. Vi samarbeider på tvers av kontorer og praksisområder for å tilby gode og innovative løsninger. 


Sjekk ut våre hjemmesider på www.hill.one for mer informasjon.

2 kontorer
9 ansatte