Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Skriveplass for masterstudenter

Skal du skrive masteroppgave? Vi hører gjerne fra deg!
01.04.2024

Skriveplass hos Hjort

Hjort bistår forretningsklienter, offentlige og private klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag i saker innenfor alle sentrale rettsområder. Send oss søknad med en kort beskrivelse av hva du ønsker å skrive om, CV og karakterutskrift. Husk å angi hvilket semester du søker plass for.


Søknadsfrister

  • Ønsker du skriveplass i vårsemesteret? Søk før 1. oktober
  • Ønsker du skriveplass i høstsemesteret? Søk før 1. april


Hvorfor søke?

Med skriveplass hos Hjort får du faglig bistand, hyggelige kolleger og et godt arbeidsmiljø å være i mens du skriver masteroppgave. Faglig bistand fra advokater i Hjort kommer i tillegg til veilederen du får tildelt fra universitetet. Som stipendiat hos oss får du tilgang til alle våre kontorfasiliteter; blant annet pc, bibliotek, juridiske databaser og kantine, og full frihet i skriveperioden. Flere av våre advokater har hatt skriveplass som starten på karrieren sin i Hjort.


Tildelingen baseres på faglige resultater, personlige egenskaper og tema for masteroppgaven.


Det følger et stipend med skriveplassen. Første del utbetales ved oppstart og den resterende andelen av stipendet når oppgaven er levert.

Advokatfirmaet Hjort