no
no
sv
en

Igaidi AS

Igaidi bistår næringslivet med å fremskaffe offentlig finansiering til FoU-prosjekter. Vi er Norges største aktør på dette området og har siden etableringen i 2005 hjulpet tusenvis av virksomheter. Resultatet for våre kunder har vært flere milliarder kroner i offentlige tilskudd til innovasjonsprosjekter.

Å forstå og formidle forskning og komplisert teknologi er krevende. Derfor har Igaidi satset tungt på kompetanse. Våre rådgivere har høy utdannelse og dekker til sammen et bredt spekter av fagområder. Vårt mål er å være en samarbeidspartner som bidrar til våre kunders suksess. Vi er med på å skape fremtidens arbeidsplasser gjennom å øke norske bedrifters innovasjonsevne.

1 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICE
40 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES