no
no
sv
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

Igaidi AS

Igaidi bistår næringslivet med innovasjon ved å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter, og deretter søke om offentlig midler til disse. Slik bidrar Igaidi til at innovasjon faktisk skjer. Siden 2005 har vi hjulpet tusenvis av virksomheter. Resultatet for våre kunder har vært flere milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter. Tre av fire prosjekter har ifølge våre kunder blitt en kommersiell suksess.


Å forstå og kommunisere komplisert teknologi er krevende. Derfor har Igaidi satset tungt på kompetanse. Alle våre konsulenter har doktor- eller mastergrad. Vårt mål er å være en samarbeidspartner som bidrar til våre kunders suksess. Og vi tar kun betalt for

jobben hvis kundene våre lykkes. På den måten er vår suksess avhengig av kundenes suksess. Slik er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser gjennom å øke norske bedrifters innovasjonsevne.

3 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
50 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES