Åpen søknad - Studenter

Er du vår neste generasjon Ingeniør?
FRONT.POSITION.ONGOING

KF er en entreprenørbedrift med en større gruppe funksjonærer som dekker et bredt aldersspenn og som har en variert bakgrunn. Vi gjør dette bevisst for å sikre at vi opprettholder målet om å være en kunnskapsbedrift hvor alle gode tanker, ideer og løsninger blir hørt. Alle ansatte oppmuntres til en aktiv deltagelse – hver eneste dag.

Det er slik vi skaper verdier vi kan være stolte av!

Vi er helt avhengige av neste generasjon ingeniører og vi gjør det vi kan for å være en attraktiv arbeidsgiver – både for nyutdannede og for de med fartstid.

Hos KF vil du som student oppleve at vi jobber litt annerledes med nyutdannede. Vi tar deg gjerne inn før du er ferdig med siste studieår, og du kan kombinere studier med en arbeidsdag i uken frem til oppnådd vitnemål. Da får du en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med prosjektledelsens hverdag, drift og utfordringer på nært hold – utover sommer engasjementet.

Vi legger opp en løype hvor du vil bli plassert i et prosjektteam bestående av seniorer og yngre, slik at dynamikken holdes på topp og miljøet opprettholdes med tanke på å være en stolt kunnskapsbedrift med aktiv erfaring – og meningsutveksling.

Fortell oss hvem du er i dag og hvorfor du ser for deg at KF Entreprenør kunne vært en interessant første arbeidsgiver på din karriere vei!

KF Entreprenør

KF Entreprenør AS er et entreprenørselskap innen bygg- og anleggssektoren. Selskapet ble stiftet i 2005 og vi er ca. 130 ansatte. Vårt Hovedkontor ligger på Ryen i Oslo, i tillegg har vi et avdelingskontor i Østfold, ved Svinesund.

Majoriteten av prosjektene utføres på det sentrale Østlandsområdet, men vi har utført enkeltprosjekter i hele Norge.

Vår styrke er målrettet prosjektstyring som letter arbeidet for byggherren og sikrer oppdragsgivers interesser.

Vi utfører større og mindre prosjekter for offentlige og private byggherrer og har solid kompetanse fra tradisjonelle byggherrestyrte entrepriser og totalentrepriser.

Gjennom kombinasjonen av god styring, solid teknisk kunnskap og gode forretningskonsepter gjennomfører vi prosjekter på en effektiv måte som skaper varige verdier for våre kunder.