USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED
Oslo, Norge

Trainee

Kommuneadvokaten i Oslo søker etter traineer
17.02.2023

Som trainee hos Kommuneadvokaten i Oslo får du:

  • varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
  • være med i retten, i møter og rådgi klienter
  • en av kontorets advokater som veileder 


Vi vektlegger gode eksamensresultater, evne til å arbeide selvstendig og engasjement utenfor studiene. Søkere bør være ferdige med tredje studieår når oppholdet starter, men du kan søke før. Traineeoppholdet varer fire uker. Oppholdet gjennomføres i utgangspunktet høstsemesteret 2023, men også vårsemesteret 2024 kan være aktuelt. 


Våre advokater/advokatfullmektiger: 

  • arbeider selvstendig med egne saker 
  • prosederer jevnlig saker for retten 
  • gir råd i kommersielle saker og forvaltningssaker
  • håndterer spørsmål av både prinsipiell og mer praktisk/strategisk art
  • arbeider innenfor mange ulike rettsområder – blant annet forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.


Kommuneadvokaten i Oslo

Vi jobber for byen vår!

Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor, med i overkant av 25 advokater Vi jobber variert, og prosederer hvert år svært mange saker for domstolene. Arbeidsmiljøet er hyggelig og uformelt. Vi holder til i moderne lokaler ved Rådhuset.