no
no
en

Ledige stillinger

Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet sitt samfunnsoppdrag er å sikre konkurranse som er til fordel for forbrukarane og næringslivet. Gjennom handheving av konkurranselova skal tilsynet avdekke konkurranseskadeleg samarbeid og misbruk av dominerande stilling. Tilsynet vurderer også om fusjonar og oppkjøp kjem forbrukarane til gode. Konkurransetilsynet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innan sine fagområder. Konkurransetilsynet har i 100 år sørga for tilsyn med norsk næringsliv, og har i dag rundt 100 tilsette i nye og moderne lokale i Zander Kaaes gate 7 i Bergen. For meir informasjon sjå www.kt.no.

1 kontor
100 ansatte