no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Interiørarkitekt

Lund+Slaatto søker dyktig interiørarkitekt
FRONT.POSITION.EXPIRED_JOB

Interiøravdelingen hos Lund+Slaatto består i dag av fem interiørarkitekter som er involvert i de fleste av kontorets prosjekter, ofte fra konkurranser/ tidligfase til ferdig bygg, i tillegg til rene interiørprosjekter. Vi søker nå etter en engasjert og dyktig interiørarkitekt med gode formgivningsevner, som kan være med på å styrke interiørkompetansen på kontoret. Du må ha gode kommunikasjonsevner, være faglig nysgjerrig og ha et ønske om å jobbe i et tverrfaglig miljø i tett samarbeid med arkitekter. Vi ser fortrinnsvis etter søkere med masterutdannelse (men dette er ikke et absolutt krav) og gjerne erfaring og interesse for kontorbygg og boliger.


Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.


Vi kan tilby interessante prosjekter, utfordrende og varierte oppgaver, bra arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.


Kontoret har i dag 43 ansatte, de fleste arkitekter og interiørarkitekter. Vi holder til i lyse lokaler med utsikt over fjord, havn og by på Lossebalkongen ved Havnelageret sentralt i Oslo.


Ta gjerne kontakt med leder for interiøravdelingen Torunn Petersen på 952 15 243, eller daglig leder Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingen.

Søknadsfrist er 15.09.21


Se også gjerne mer om oss og prosjektene våre på www.lsa.no

Lund+Slaatto Arkitekter

Lund+Slaatto Arkitekter består av ca. 45 dedikerte arkitekter og interiørarkitekter. Kontoret jobber med en bred skala av ulike oppgaver, fra regulering / områdeplaner til offentlige bygg, kontorbygg, privatboliger og interiøroppdrag.

Lund+Slaatto sin ambisjon er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse. Arkitektur er først og fremst bygget virkelighet, og Lund+Slaatto er derfor spesielt opptatt av at byggets arkitektoniske intensjoner gjennomføres helt frem til det ferdige byggverket. Konkrete detaljløsninger og materialvalg er helt sentrale temaer for kontorets ambisjoner om å skape helhetlige og kvalitetsfulle prosjekt.

Det er et kontinuerlig fokus på å videreutvikle kontorets kompetanse ved å skape et kreativt og faglig stimulerende arbeidsmiljø. Kontoret legger vekt både på utvikling av hver enkelt medarbeider og på hvordan internt samarbeid og samhandling stadig kan forbedres.

Kontoret gjennomfører alle sine prosjekt som team-prosjekt, der alle involverte medarbeidere er delaktig i den faglige utviklingen av prosjektet. Selv om de ulike medarbeiderne har forskjellige oppgaver og ansvar innenfor et gitt prosjekt, legges det vekt på at alle får samme tilgang til viktig informasjon og tar del i de arkitektoniske diskusjonene omkring prosjektets utvikling.

Kontorets sentrale diskusjonsforum arrangeres hver uke (hver mandag) som en felles, utvidet "kontorlunsj", der et utvalgt prosjekt presenteres, evalueres og videreutvikles i fellesskap. Samtlige medarbeidere ved kontoret får på denne måten over tid kjennskap til og delvis delaktighet i ethvert prosjekt ved kontoret.

Et godt faglig miljø henger sammen med et godt sosialt miljø, og kontoret arrangerer jevnlig arrangementer og utflukter med en kombinasjon av faglig og sosialt innhold. I den årlige studieturen opplever hele kontoret i fellesskap kjente byggverk så vel som inspirerende byrom. Erfaringene knytter kontoret sammen og skaper en felles referanseramme for arkitekturdiskusjonene.