no
no
en

Ledige stillinger

Lund & Co

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi, miljø og naturressursrett, fast eiendom rettsforhold, arbeidsrett, EU og EØS rett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. i 2018 vant Lund & Co  Advokatforeningens Talentpris for å ha skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde ressursene.

1 kontor
22 ansatte