no
no
en

Ledige stillinger

Lund & Co

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi, miljø og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, EU og EØS-rett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. Firmaet vant Advokatforeningens Talentpris for 2018. Juryen begrunner prisen med at Lund & Co har skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde ressursene.

1 kontor
22 ansatte