no
no
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

Menon Economics AS

Menon er et samfunnsøkonomisk analyse- og rådgivningsmiljø. Vi analyserer og utreder økonomiske problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter.

Menon er en ung bedrift med i overkant av 50 ansatte, alle faglig ansatte har mastergrad i økonomi, hvorav en fjerdedel har doktorgrad, I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser. 

Velkommen som søker!

 

1 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICE
53 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES