no
no
sv
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

Menon Economics AS

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Vi gir råd til, og analyserer problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter, og bistår offentlige virksomheter med strategi- og virksomhetsutvikling.  Gjennom våre prosjekter er vi med på å sikre gode kunnskapsbaserte beslutninger. Våre prosjekter er ofte av offentlig interesse og bidrar til en opplyst debatt av samfunnsaktuelle problemstillinger.

Menon er en ung bedrift, med 70 faglig sterke ansatte med master- eller doktorgrad i økonomi. I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser.

Vi ønsker oss et større mangfold i organisasjonen, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke.
 

1 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICE
70 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES