no
no
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

Menon Economics AS

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. 

Vi analyserer og utreder problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter, og bistår offentlige virksomheter med strategi- og virksomhetsutvikling. Gjennom våre prosjekter er vi med på å sikre god og kunnskapsbaserte beslutninger. Våre prosjekter er ofte av offentlig interesse og bidrar til en opplyst debatt av samfunnsaktuelle problemstillinger.

Menon er en ung bedrift med snart 60 ansatte, alle faglig ansatte har mastergrad i økonomi, hvorav en fjerdedel har doktorgrad. I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser. 


Velkommen som søker!


 

1 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICE
58 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES