Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

(H-23) Vil du jobbe i et av Norges ledende analyse- og rådgivningsselskap?

(H-23) Analytiker, senioranalytiker eller seniorøkonom
12.09.2023

Menon søker økonomer med sterke analytiske evner og samfunnsengasjement med oppstart i august 2024 eller etter avtale.

Vi vokser og har spennende oppdrag på en rekke områder, for eksempel innen grønn omstilling i næringslivet, klima og miljøspørsmål i offentlig sektor, digitalisering, helse- og velferdsøkonomi, samferdsel, konkurranseøkonomi og strategi- og virksomhetsutvikling i både offentlig og privat sektor.

Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder i vårt arbeid, og har særlig sterk kompetanse innen dataanalyse.

Stillingene er aktuelle for nyutdannede, og for deg med relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, akademia eller privat sektor.


Hvem er du?

  • Samfunnsengasjert samfunnsøkonom eller siviløkonom (med mastergrad eller PhD) med gode akademiske resultater. Annen utdanningsbakgrunn enn økonomi kan være aktuelt, men da i kombinasjon med relevant erfaring (minimum 2-3 år) fra departement, direktorat, statlige virksomheter eller andre konsulentselskap.
  • Analytisk sterk og løsningsorientert, tiltrekkes av varierte arbeidsoppgaver og nye faglige utfordringer.


Vi tilbyr:    

  • Et sosialt og godt arbeidsmiljø i et faglig orientert fellesskap
  • Utfordrende analyse- og rådgivningsoppgaver knyttet til samfunnsrelevante spørsmål     
  • Gode lønns-, bonus- og pensjonsordninger, og mulighet til å bli medeier

Menon Economics AS

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Vi gir råd til, og analyserer problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter, og bistår offentlige virksomheter med strategi- og virksomhetsutvikling.  Gjennom våre prosjekter er vi med på å sikre gode kunnskapsbaserte beslutninger. Våre prosjekter er ofte av offentlig interesse og bidrar til en opplyst debatt av samfunnsaktuelle problemstillinger.

Menon er en ung bedrift, med snart 80 faglig sterke ansatte med master- eller doktorgrad i økonomi. I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser.

Vi ønsker oss et større mangfold i organisasjonen, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke.