Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

(V-24) Menon søker analytisk sterke økonomer

Analyst, senior analyst eller senior economist
20.02.2024

Menon søker analytisk sterke økonomer med stort samfunnsengasjement til oppstart i august 2024 eller etter avtale. Vi leverer samfunnsøkonomiske analyser, som både er faglig utfordrende og som bidrar til politikkutformingen på en rekke viktige samfunnsområder. Dette inkluderer blant annet grønn omstilling i næringslivet, investeringer og klimaprosjekter i offentlig sektor, konkurranseøkonomi, digitalisering, helse- og velferdsøkonomi, samferdsel og strategi- og virksomhetsutvikling.

Våre analyser mottar bred oppmerksomhet i medier og brukes aktivt av både byråkrater og politikere, og den store etterspørselen betyr at vi ønsker å styrke vårt team med flere dyktige økonomer. Stillingen er aktuell for nyutdannede og for deg med relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, akademia eller privat sektor.

Hvem er du?

  • Samfunnsengasjert samfunnsøkonom eller siviløkonom (mastergrad eller PhD) med gode akademiske resultater    
  • Analytisk økonom som tiltrekkes av varierte arbeidsoppgaver og med å jobbe i høyt tempo 
  • Positiv og engasjert lagspiller med stå-på vilje
  • Erfaring med empiriske analyser og programmering fra studie eller jobb er en fordel, men ikke et krav.


Vi tilbyr:

  • Et sosialt og godt arbeidsmiljø i et faglig orientert fellesskap
  • Utfordrende analyse- og rådgivningsoppgaver knyttet til samfunnsrelevante spørsmål
  • Gode lønns-, bonus- og pensjonsordninger, og mulighet til å bli medeier i selskapet i første arbeidsår

Menon Economics AS

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Vi gir råd til, og analyserer problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter, og bistår offentlige virksomheter med strategi- og virksomhetsutvikling.  Gjennom våre prosjekter er vi med på å sikre gode, kunnskapsbaserte beslutninger. Våre prosjekter er ofte av offentlig interesse og bidrar til en opplyst debatt av samfunnsaktuelle problemstillinger.

Menon er en bedrift i vekst, med 70 faglig sterke ansatte med master- eller doktorgrad i økonomi.  I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser.