USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Ønsker du å jobbe med strategi- og virksomhetsutvikling for offentlig sektor?

Konsulent/rådgiver
24.01.2022

Menon er et medarbeidereid konsulentselskap med ca. 60 ansatte med stort engasjement og tung fagkompetanse innenfor samfunnsøkonomi, offentlig styring og strategi. Vi søker deg som brenner for utvikling av offentlig sektor, og har lyst til å være med å utvikle vår satsing på strategi- og virksomhetsutvikling.  

 

Menon analyserer og utreder problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter, og bistår offentlige virksomheter med strategi- og virksomhetsutvikling. Gjennom våre prosjekter er vi med på å sikre kunnskapsbasert beslutningstaking og god utnyttelse av fellesskapets ressurser.  

 

Vi støtter våre kunder fra innledende analyser og evalueringer, til utforskning av strategiske muligheter og utvikling av strategier. Vi hjelper offentlige virksomheter med å forstå endringsbehov, sette ambisjonsnivå og retning samt utforme styringsmodeller som sikrer både effektiv ressursutnyttelse og innovasjon. Dette innebærer at vi særlig jobber med organisasjonsevalueringer, strategiske analyser, strategiprosesser og strategioperasjonalisering.  


Vår rådgivning baserer seg på dyp innsikt i forvaltningspolitikk og organisering av offentlige virksomheter kombinert med sterk metodekompetanse og oppdatert strategifaglig forskning. Vi legger stor vekt på å utarbeide solide kunnskapsgrunnlag som kombinert med godt tilrettelagte prosesser gir våre kunder ny forståelse for deres virksomhets rammevilkår og strategisk handlingsrom.  

 

Vi søker deg som:  

 • deler vårt engasjement for utvikling av offentlig sektor 
 • er god til å forstå og formidle implikasjoner av analyser 
 • trives med å fasilitere prosesser, jobbe tett med kundens team og støtte ledere og ledergrupper i strategiske diskusjoner
 • har 3-10 års relevant erfaring fra andre konsulentselskaper og/eller fra strategi/styring i offentlig sektor 
 • har en samfunnsvitenskapelig eller økonomisk mastergrad eller doktorgrad med gode akademiske resultater 
 • er kreativ og løsningsorientert og liker å ha flere baller i luften samtidig 
 • tar initiativ og kan jobbe både selvstendig og i team  

 

Dette får du hos oss: 

 • samfunnsaktuelle arbeidsoppgaver og utfordringer 
 • anledning til å være med å utvikle nye metoder for strategiutvikling og styring for offentlig sektor 
 • et miljø som gir stor frihet og mulighet for å bidra til selskapets utvikling 
 • gode lønns-, bonus- og pensjonsordninger, og mulighet til å bli medeier 
 • sosialt og godt arbeidsmiljø 

 

Ta gjerne kontakt med partner Renate Enemark Bergersen på epost renate.enemark.bergersen@menon.no  eller telefon 918 36 805 for spørsmål eller en uforpliktende prat. 

 

Menon Economics AS

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. 

Vi analyserer og utreder problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter, og bistår offentlige virksomheter med strategi- og virksomhetsutvikling. Gjennom våre prosjekter er vi med på å sikre god og kunnskapsbaserte beslutninger. Våre prosjekter er ofte av offentlig interesse og bidrar til en opplyst debatt av samfunnsaktuelle problemstillinger.

Menon er en ung bedrift med rundt 60 ansatte der alle faglig ansatte har en mastergrad i økonomi og en fjerdedel har doktorgrad. I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som strategi- og virksomhetsutvikling, nærings- og konkurranseøkonomi, helseøkonomi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomisk analyse.

Vi ønsker oss et større mangfold i organisasjonen, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke.