Mersalg

Selve grunnfjellet i Mersalg er at vi skal skape verdi for våre kunder og de varemerkene vi representerer. Derav navnet – Mersalg!
Mersalg ble startet i 1994, og har siden starten vært en landsdekkende salgsorganisasjon. I 2018 ble Mersalg en del av Consivo Group som er Nordens største leverandør av salgs- og markedsføringstjenester. Mersalg jobber både med nasjonale og internasjonale kunder, selvstendig eller som en del av et nordisk samarbeid igjennom Consivo Group. Vi har kontor både i Trondheim og Oslo, hvor vår administrasjon og ledelse er plassert. Våre salgsledere, selgere og varefremmere er bosatt over hele landet, fordelt på flere salgsteam. Bedriftskulturen utgjør fundamentet i vår virksomhet når vi strekker oss mot vår visjon om å være dagligvaremarkedets beste samarbeidspartner. Våre ansatte kjennetegnes ved verdiene ærlighet, personlighet og engasjement.

Fordeler hos oss

Salgsmøter
Vi har flere salgsmøter gjennom året hvor du får møte våre fantastiske oppdragsgivere! Der er fokus på trening, læring og lek.
Salgsledelse
I Mersalg får du tett oppfølging og alt legges til rette for at du skal kunne gjøre en best mulig jobb ute i butikk. Dette ved hjelp av de beste kollegaene og de beste verktøyene.
Teknologiledende
Mersalg skal være best på bruken av tilgjengelig salgsdata, og du som ansatt skal være trygg på at du har god dokumentasjon og innsikt på salgsutvikling.
Businesspartner
I Mersalg skal vi bidra med mye mer enn det å selge et produkt. Vi skal være butikkens foretrukne businesspartner hvor vi bidrar med gode konsepter, innsikt og ideer som gjør butikkene mer attraktive for forbruker.
Mersalgskolen
Vi har en egen skole - en online opplæringsplattform hvor alle ansatte får grunnleggende opplæring. Dette kan være generelt om oppdragsgiver, spesifikke oppdrag eller spesialkunnskap om kategorier vi jobber med.
Kjente merkevarer
Vi representerer flere av bransjens største og mest kjente merkevarer, og få (om ingen) kan skilte med en like spennende portefølje i samtale med kjøpmann

Nøkkeltall

250
Ansatte - salgsledere, selgere og varefremmere
15
Salgsledere med lokal ekspertise som styrer sine egne team av selgere eller varefremmere
4
Salgsteam

Ledige stillinger

FRONT.COMPANY_PROFILE.NO_JOBS

Om oss

Mersalg liker å kalle oss "Norges beste salgsapparat". Vår viktigste oppgave er å skape verdi for våre oppdragsgivere ute i butikk. Dette gjør vi ved hjelp av sterk ekspertise på hvordan lede mennesker til å yte det beste. Vi har et stor organisasjon som utelukkende arbeider med å skape de beste resultatene. Våre oppdragsgivere skal være best på KAM arbeid og produktutvikling, og vår ekspertise er ytre salg og salgsledelse. Denne kombinasjonen gir våre oppdragsgivere en unik salgskraft i markedet.


Salgskraft er nøkkelen i Mersalg. Vi har flere selgere og større salgskraft for å nå ut i vårt langstrakte land på kort tid. Dette gir oss også stor fleksibilitet i forhold til å tilpasse innsats og ekstra oppdrag etter våre kunders behov.


Vi skal være best på teknologi og bruken av tilgjengelig salgsdata. Disse data skal presenteres på en enkel måte slik at alle kan bruke de, og de skal være daglig oppdaterte. Derfor bruker både egen organisasjon og oppdragsgivere PowerBI for å ha daglig oppdaterte data. Dette bidrar til at våre selgere (og organisasjon for øvrig) har meget god innsikt.


Som ansatt hos Mersalg skal du derfor være trygg på at du har den beste støtten av de beste folkene og verktøyene.