no
no
en

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

MiA - Museene i Akershus

20 museer med 34 besøkssteder

MiA - Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentere. I dag utgjør MiA Akershus fylkes største kulturinstitusjon.  


Hvert museum tilbyr særegne opplevelser

Våre museer spenner fra kystkultur i Follo og Asker, til bugnende åkerlandskap midt i matfatet på Romerike og tømmerfløting i Norges Amazonas – våtmarksområdet Nordre Øyeren. Museene formidler alt fra økolag til vikinghistorie – til kunstnerliv og herskapelig rikmannsliv. 


MiA sin visjon er at vi skal stå for «opplevelser som gir mening»

Det betyr at vi ønsker å utfordre våre egne og publikums forventning til hva et museum er. Når du besøker et MiA museum, skal det både være en opplevelse der og da, men også noe å lære eller bli inspirert av i ettertid. Vi har tro på at vi og våre gjester står bedre rustet til å forstå vår felles fremtid, gjennom museenes formidling av fortid og nåtid.

20 kontorer
100 ansatte