USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED
Lysaker

Tilbudskoordinator / Bid Manager

Vil du være med på reisen i Norges mest innovative, inspirerende og hurtigst voksende system integrator?
FRONT.POSITION.ASAP
07.04.2022

NetNordic Norway vokser og ønsker å forsterke avdelingen for kommersiell salgsstøtte, Bid & Knowledge Management. Som tilbudskoordinator / Bid Manager vil du bistå NetNordics salgsavdeling i deres arbeid med tilbuds- og kontraktsprosesser med store og mellomstore private og offentlige norske virksomheter. 


Som en del av teamet Bid & Knowledge Management vil du bistå i planlegging, utforming og leveranser av komplette tilbudsdokumentasjoner og anbudsbesvarelser. Du vil være en vesentlig støtteressurs for salgsavdelingen når store og komplekse anbudskonkurranser skal besvares. Tilbudskoordinator / Bid Manager står også ansvarlig for ulike oppgaver med å dokumentere og beskrive NetNordics virksomhet i ulike kundeprosesser.  


Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, plan for kompetanseheving og videreutvikling, og et dynamisk og foroverlent jobbmiljø. 


Hovedoppgaver 

 • Bistå selger eller salgssjef i tilbuds- og anbudsprosesser, herunder 
 • Oppgaver i forbindelse med identifikasjon og kvalifikasjon av kundecaser 
 • Oppsett og utarbeidelse av kvalifikasjonssøknader og tilbud-/anbudsdokumentasjon etter gjeldende malverk 
 • Prosessuell og tekstuell kvalitetssikring i tilbuds- og anbudsprosesser 
 • Koordinere nødvendige aktiviteter etter kundedialog via KGV og gjennom forhandlingsprosesser 
 • Inngå i team som har «superbrukerroller» i bl.a. Doffin og aktuelle KGVer 
 • Oppgaver i forbindelse med å dokumentere NetNordics virksomhet i leverandørregistre 
 • Oppdatere virksomhetsbeskrivelser og øvrig skriftlig materiale som avdelingen forvalter 


Kvalifikasjoner 

 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning 
 • Erfaring fra skriftlige produksjoner, eventuelt tilbudsarbeid, løsningssalg eller kontraktsarbeid 
 • Erfaring med tilbuds- og prosjektarbeid 
 • Utmerkede norskkunnskaper – og tilsvarende solide skriveferdigheter 
 • God erfaring med bruk av Microsoft Office, med inngående kjennskap til Word 


Personlige egenskaper for å lykkes i rollen 

 • Strukturert, kvalitetsbevisst og metodisk, med klar sans for orden og etterrettelighet 
 • Analytisk legning, det vil si evne til å sette seg inn i komplekse tekster og instruksjoner, samt aksjonere og respondere relevant på slike 
 • Selvstendig, initiativrik og serviceorientert  
 • Motiveres av å skape resultater i fellesskap 
 • Interesse for salg, administrasjon, Bid Management og/eller prosjektledelse 


At du identifiserer deg med våre verdier «Ambitious», «Team Oriented» og «Reliable» tar vi som en selvfølge.


NetNordic er en nordisk systemintegrator spesialisert på løsninger og tjenester innen datanettverk, kommunikasjon og IT-sikkerhet. Som Best Companion skal NetNordic bidra til å realisere kundens forretningspotensial gjennom effektiv bruk av unike løsninger og tjenester. I 2021 omsatte gruppen for ca. 2 milliarder NOK. NetNordic har over 500 ansatte på 14 kontorer i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

NetNordic