Stavanger

Dokumentkontroller

Vil du være med på reisen i en hurtigvoksende systemintegrator
FRONT.POSITION.ONGOING

NetNordic Norway vokser og ønsker å forsterke prosessene våre omkring LCI og dokumentkontrolling. Som dokumentkontroller vil du få en sentral rolle i NetNordic sitt arbeid med LCI- og dokumentasjon.


Sammen med kollegene i gruppen vil du bistå i planlegging, utforming og leveranser av dokumentasjon både for tilbuds/anbudsbesvarelser og også for internt bruk. Du vil være en vesentlig støtteressurs for prosjektavdelingen når store og komplekse prosjekter skal leveres. Dokumentkontroller står også ansvarlig for ulike oppgaver med å dokumentere og beskrive NetNordics virksomhet i ulike kundeprosesser.  


Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, plan for kompetanseheving og videreutvikling, og et dynamisk og fremoverlent jobbmiljø. 


Hovedoppgaver 

 • Sette seg inn i kundens LCI- og dokumentasjonskrav for prosjekt/leveranse
 • Ta eierskap til SDL i prosjektene:
 • Kvalitetssjekk av dokumentasjon
 • Rapportering på status
 • Følge opp forsinket dokumentasjon internt.
 • Holde god dialog med kunde DCC
 • Følge opp forsinkede dokumenter
 • Avklare diskusjoner
 • Sende/motta transmittal
 • Distribuere informasjon i prosjektene
 • Administrere ProArc
 • Være med å utvikle dokument flytt prosessene.


Kvalifikasjoner 

 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning 
 • Erfaring fra LCI-/dokumentkontoller rollen fra kunde eller leverandør
 • Utmerkede norsk- og engelskkunnskaper – og tilsvarende solide skriveferdigheter 
 • Erfaring og kjennskap til ProArc og SharePoint
 • God erfaring med bruk av Microsoft Office, med inngående kjennskap til Word 


Personlige egenskaper for å lykkes i rollen 

 • Strukturert, kvalitetsbevisst og metodisk, med klar sans for orden og etterrettelighet 
 • Analytisk legning, det vil si evne til å sette seg inn i komplekse tekster og instruksjoner, samt aksjonere og respondere relevant på slike 
 • Selvstendig, initiativrik og serviceorientert  
 • Motiveres av å skape resultater i fellesskap 


At du identifiserer deg med våre verdier «Ambitious», «Team Oriented» og «Reliable» tar vi som en selvfølge.


NetNordic er en nordisk systemintegrator spesialisert på løsninger og tjenester innen datanettverk, kommunikasjon og IT-sikkerhet. Som Best Companion skal NetNordic bidra til å realisere kundens forretningspotensial gjennom effektiv bruk av unike løsninger og tjenester. I 2021 omsatte gruppen for ca. 2 milliarder NOK. NetNordic har over 500 ansatte på 14 kontorer i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

NetNordic