no
no
en

Nordly Holding

Nordly Holding er konsernmor for en gruppe spennende selskaper med virksomhet innen helse og bærekraftig havbruk. Virksomhetene våre omfatter en rekke spissede fagfelt, samtidig som styrken vår er evnen til å jobbe sammen, tverrfaglig, for å effektivt løse alt fra de små til de mer komplekse utfordringene kundene våre står overfor.

Ledige stillinger

FRONT.COMPANY_PROFILE.NO_JOBS

Om oss

Nordly Holding har hovedkontor på Leknes i Lofoten og er konsernmor for flere selskaper.

STIM er Norges ledende leverandør av vaksiner og legemidler til norsk havbruk, og en kunnskapsbedrift som omfatter nær sagt alle relevante felt knyttet til biologisk produksjon av fisk. STIM Kunnskapstjenester omfatter fiskehelsetjenester, marine miljøtjenester, tekniske sertifiseringstjenester samt en egen arealavdeling som bistår i forbindelse med planprosesser, dispensasjoner og lokalitetsklarering. Hovedkontorer ligger i Leknes i Lofoten, mens STIM Kunnskapstjenester er basert i Bergen, med en attraktiv beliggenhet midt i den marine klyngen på Marineholmen. STIM har også avdelinger i Florø, Trondheim, Harstad og Tromsø, og er etablert med søsterselskaper i Skottland, Canada og Chile.

ACD Pharma samler det meste av konsernets FoU-aktivitet, og står bak flere viktige gjennombrudd med stor betydning for norsk havbruk. Utviklingen av smoltifiseringsteknologien SuperSmolt FeedOnly har drastisk forbedret fiskehelse og -velferd for oppdrettslaksen, og selskapet leder an i utviklingen av bakteriofager som alternativ til antibiotika. STIMs nye hovedkvarter, som er under bygging på Leknes, vil også romme verdens første bakteriofagfabrikk med legemiddelgodkjenning.

Fiskefôrprodusenten Polarfeed utvikler og produserer kvalitetsfôr som ivaretar helse og velferd hos både oppdretts- og rensefisk. 

Aquamed er produsent av medisinfôr.