no
no
en

FRONT.COMPANY_PROFILE.VACANCIES-UPPER

Lillestrøm
Lillestrøm, Norge

Økland & Co

Økland har de siste ti årene hatt en omfattende vekst, og teller nå 46 medarbeidere. Av disse er 35 advokater og advokatfullmektiger.

Vi har hele veien utviklet oss i tråd med den filosofi, integritet og serviceholdning som grunnleggerne har stått for: faglig bredde, juridisk styrke, kombinert med lokalkunnskap, nøktern fremtoning og løsningsorientering. Vi er et forretningsjuridisk firma, med hovedfokus på fast eiendom, entreprise, selskapsrett, arbeidsrett, avtalerett og bobehandling. Våre advokater har også bred erfaring innen privatrett, og fagfeltene erstatning, barnefordeling, barnevern og bistandsoppdrag.

Firmaets lange tradisjon og stabilitet har gitt oss betydelig tillit, både i og utenfor rettsapparatet. Dette, kombinert med vår lange erfaring, gjør oss i stand til å løse mange typer oppdrag og gir en trygghet for våre klienter.

Vi har vårt hovedkontor sentralt i Lillestrøm og avdelingskontorer i Oslo, Sørumsand og Eidsvoll. Våre advokater påtar seg oppdrag fra hele landet for både private og offentlige aktører. Advokatfirmaet Økland & Co DA er en del av International Lawyers Network (ILN), et internasjonalt nettverk av advokatfirmaer med spesialkompetanse innen forretningsjus.

4 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
46 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES